Klar for ny generasjon

Når Norge får nye redningshelikopter, er den tekniske utdanningen digitalisert.

På Kjevik vil det i høst bli startet opp utdanning for flygere, operatører og teknisk personell. Major Rolf Flatval leder den tekniske treningen på de nye AW101-helikoptrene. Det vil si, opplæringen involverer ingen skrog, skiftenøkler eller rotorblad i noen hangar.

– Dette har vært et godt samarbeid, for Luftforsvaret har vært en krevende kunde. Vi vet hva vi vil ha, sier han fornøyd om utdanningstilbudet som står klart. Det er satt opp digitale klasserom i samarbeid med leverandøren Leonardo.

– Produsenten Leonardo er engelsk. Engelskmenn er konservative på mye men de har faktisk adoptert en del av opplæringssystemet vårt.

Digitalt. Det forklares at all trening av personell på AW101 vil foregå med digitalt utstyr.

– Det koster for mye å ha en maskin stående bare til opplæring. Derfor har vi digitale klasserom med simulering av oppgavene, sier han.

Rotor, motor og hydraulikk samt drivstoff, transmisjon og skrog. Det forklares at alt på det nye helikopteret består av veldig integrerte systemer.

– Alt er sammenvevet med sensorer. Og det blir en ny type radar og radio i maskinene, sier Flatval og viser oss rundt.

I klasserommet der det for en generasjon siden sto helmekaniske teleks-maskiner for sambands-opplæringen, står det nå tre dataskjermer per arbeidsplass for A101-elevene. Tre store skjermer er montert som «tavle» i klasserommene.

– Konvertitter. – Det blir en fase med implementering når vi nå starter å skifte fra Sea King til AW101 i høst. Hver avdeling som har redningshelikopter skal utdannes på det tekniske hos oss. Det blir utfordrende å komme igjennom hele opplæringen i løpte av seks måneder for de første kullene. Vi håper at alle er ferdig konvertert fra gammelt til nytt helikopter i løpet av 2020.

Opplæringen vil for eksempel gi svar på hvordan de nye dempe-systemene som gir mindre skrangling enn på Sea King-en fungerer, blir vi forklart.

 

– Det er flere av sensorene på AW10 som tar temperaturer og måler vibrasjoner. Systemet sier fra selv når det er på tide med service. På Sea King har man tidligere nesten vært nødt til å ta ut deler for å se etter om noe måtte skiftes, sier Flatval.

Fabrikanten opplyser at den norske versjonen av AW101 er den mest avanserte. Altså sannsynligvis mest avansert i verden, bedømmer Flatval og får følge av Andreas Monge og kaptein Roy Remi Høyer som skal være instruktører.

– AW101-verdenen er helt fantastisk. Bare radaren er et unikum som det går an å se langt bedre med enn det vi har i dag, sier Høyer, som har vært systemoperatør på Lynx-helikopter i 26 år.

Systemet sier fra selv når det er på tide med service

– Virtuell trening. Monge er nå konsulent for Justis- og beredskapsdepartementet og ledet tidligere Luftforsvarets arbeid med anskaffelsen.

– Vi får levert alt det digitale treningsutstyret ferdig. Fabrikanten skal drifte og vedlikeholde det. Opplæringen vil starte med en analyse av hvilken trening som trengs. Teknikere og flygere blir intervjuet. Det blir analysert og identifisert hvordan man best kan trene for å håndtere de nye helikoptrene, forklarer Monge.

– Altså, en virtuell trening på teknisk vedlikehold. Fra å kunne Sea King som en traust maskin, til glasscockpit med skjermer. Det blir en helt annen måte å drive vedlikehold på og en helt annen måte å fly helikopter på, sier han om generasjonsskiftet.

– Vi kan sammenligne med en ny bil. Den sier fra via sensorer hva som trengs av service og reparasjoner. Nå får elevene våre lære om data-menyer og undermenyer på de nye AW101, sier han.

– Prøv å sammenligne en Golf i dag med en Golf for 40 år siden. De kan ikke sammenlignes, men begge er Golf. Sånn blir det også med Sea King og Leonardo AW101.

Prøv å sammenligne en Golf i dag med en Golf for 40 år siden

Det opplyses at den digitaliserte utdanningen er billigere enn å ha helikopter og fysisk utstyr stående. Prosjektledelsen venter å være på Kjevik til ut 2020. Da er basen vedtatt nedlagt.