Nyheter:

– Kjøper seg tid

BFO-leder Jens Jahren frykter ny gjennomgang av Forsvaret vil ta for lang tid.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi skal nå to prosent innen 2024, må vi trappe opp mer allerede i budsjettet for neste år, sier Jahren, leder i Befalets fellesorganisasjon.

– I 2017 øker budsjettet med tre milliarder. Er ikke det nok?

– Nei, det burde vært 1-2 milliarder kroner høyere. I tillegg trenger vi pengene før 2024. Etterslepet på vedlikehold koster mer enn det vi øker budsjettet med.

BFO er en av 13 organisasjoner som torsdag arrangerer debatt på Litteraturhuset i Oslo. Tema: Forsvaret – ny runde. Må det lages en forpliktende opptrappingsplan for å innfri 2 prosent av BNP innen 2024, og bør det samtidig lages en ny langtidsplan/forsvarskommisjon for forsvarssektoren? I debatten deltar Ine Eriksen Søreide, Anniken Huitfeldt, Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete og Ola Elvestuen.

SE DEBATTEN HER. 

Jahren mener at en gjennomgang av totalforsvaret kan være smart på sikt, men er skeptisk dersom politikerne ber om det før de bruker mer penger.

– Jeg er redd det bare er for å kjøpe seg tid, og da rekker vi ikke to prosent innen 2024, sier han.

– Vi har Langtidsplanen og forsvarssjefen gir sine vurderinger i Fagmilitært råd. Det er godt nok til at vi bør kunne starte opptrappingen med en gang, sier Jahren.

Da rekker vi ikke to prosent innen 2024

Kim Sabel, leder i Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, mener at nye utredninger må komme som et resultat av nye elementer og potensielle gevinster.

– De må ikke være fundert i at enkeltpersoner mener at tidligere utredninger har kommet med feil konklusjon, sier han.

Sabel tror Forsvaret er avhengige av at politikerne opprettholder sitt fokus på forsvarssaker – hvis målet skal være to prosent.

– Uten folkets støtte omkring viktigheten av å bygge og vedlikeholde et troverdig forsvar, så blir det politisk «umulig» å prioritere penger inn på forsvarsbudsjettet.


De må ikke være fundert i at enkeltpersoner mener at tidligere utredninger har kommet med feil konklusjon

***

ARBEIDERPARTIET OG SENTERPARTIET VIL HA GJENNOMGANG AV TOTALFORSVARET. DET VIL IKKE REGJERINGSPARTIENE. FÅ MED DEG HOVEDSAKEN I SISTE UTGAVE AV FORSVARETS FORUM – OG LES REPORTASJEN HER

VI TOK MED ET SVÆRT 2-TALL TIL ARENDAL FOR Å SNAKKE MED POLITIKERE OM NORGES SATSING PÅ FORSVAR. SE HVORDAN DET GIKK!