Nyheter:

– Kjøp ikke drone til jul!

Flysikkerhetsoffiser på Bardufoss advarer mot å gi drone i julegave.

Publisert Sist oppdatert

Major Karl Bottolfsen, «flight safety officer» ved 139 Luftving på Bardufoss ser med bekymring at salget av droner til fritidsbruk i Norge har eksplodert. Nå ber han folk ha flysikkerhet i bakhodet:

– Droner er blitt allemannseie og et meget populært fritidssyssel for både unge og gamle. Datasystemene i dronene gjør dem stabile og meget enkle å fly. Man trenger nesten ingen opplæring. Med kamera ombord kan man fange mange gode motiver til bilder og video, sier han.

Datasystemene i dronene gjør dem stabile og meget enkle å fly

– Derfor er det også veldig mange som i god tro kjøper droner i varierende størrelser som gaver til både barn og voksne. Det som ikke opplyses ved kjøp av droner er at det er et meget strengt regelverk for å fly slike modellfly, påpeker Bottolfsen.


Etter at dronene kom på markedet har de raskt blitt en økende fare for lufttrafikken i Norge. Første kollisjon mellom et småfly og en drone skjedde i nærheten av Hvasser i Tjøme kommune i 2500 fots høyde. Og den siste tiden har det vært flere nestenkollisjoner. Flytrafikk har blitt stengt på grunn av observasjon av droner i nærheten av norske flyplasser. For eksempel fløy et av Forsvarets Bell-helikoptre om lag 40 meter under ei drone rett sør for flyplassen i Tromsø. Hendelsen skjedde i mørke. 
Nesten-ulykken i Tromsø ble rapportert til lufttrafikktjenesten, men poilitiet fant ikke synderen. 

Et av Forsvarets Bell-helikoptre fløy om lag 40 meter under ei drone rett sør for flyplassen i Tromsø

Samferdselsdepartementet har gitt ut en forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord. Denne forskriften setter retningslinjer for flyging med modellfly og droner i Norge med Svalbard samt luftrommet over norsk kontinentalsokkel. De viktigste reglene er:

* Fører av modellfly/droner er alltid ansvarlig for sikkerheten under flygingen.
* Modellflyet/dronen må være synlig for fører for å opprettholde kontroll på fartøyet.
* Flyging kan kun skje i dagslys.
* Det skal ikke flys høyere enn 120 meter over bakken.
* Det skal ikke flys nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygning. 


Forsvarets helikopter flyr betydelig lavere enn 120 meter over bakken som er den maksimale høyden for modellfly/droner. Derfor møter militære helikopter stadig oftere droner.

I tillegg er det begrensninger på hvilke områder det kan flys i: 

* Det er ikke tillatt å fly over militære områder, ambassader eller fengsler.
* Det er ikke tillatt å fly nærmere enn 5 km fra en flyplass uten spesiell tillatelse fra lufttrafikktjenesten.

– Et stort problem er at det dukker opp droner i områder hvor nødetatene rykker ut. Dette fører til at ambulansehelikopter ikke kan lande ved et ulykkessted på grunn av faren for kollisjon. Det kan heller ikke brukes helikopter i søk etter savnede personer i områder hvor det observeres droner, framhever major Bottolfsen.

Det er ikke tillatt å fly modellfly eller drone over eller i nærheten av et sted hvor nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse. 

I de tilfeller hvor det brukes droner i forbindelse med redningsaksjoner, arrangementer, TV sendinger o.l. er det operatører som er sertifisert og godkjent som operatører av droner.

En rapport fra det britiske transportdepartementet slår fast at en kollisjon med en drone er potensielt farligere for fly enn en kollisjon med en fugl. I Storbritannia ble det i 2016 registrert 70 episoder hvor luftfartøy var nær ved å kollidere med droner. Dette er mer enn en fordobling fra 2015. 

En rapport fra det britiske transportdepartementet slår fast at en kollisjon med en drone er potensielt farligere for fly enn en kollisjon med en fugl

Droner som klarer å stige til 1800 meter er av en slik størrelse og tyngde at de vil kunne gi store skader på fly ved kollisjon, og kan i verste fall føre til et større havari med tap av menneskeliv. Bottolfsen håper at det vil bli pålagt selgere av droner til fritidsbruk å informere om regelverk for flyging med disse. Inntil det skjer må den som kjøper dronen selv sørge for å innhente informasjon om hvordan en trygt kan fly dronen.

– Den som opererer en drone har et stort ansvar. Den som gir bort en drone i gave bør være sikker på at mottaker av denne gaven er sitt ansvar bevisst. En drone er derfor kanskje ikke den perfekte julegaven, mener sikkerhetsoffiser «Kalle» Bottolfsen.

Luftfartsverket har laget droneleik.no for å gi informasjon om trygg bruk av droner.