Nyheter:

Kjøkkenopprør

Da kjøkkensjefene fikk restriksjoner i varesortimentet, ble det opprør og stor frustrasjon.

Publisert Sist oppdatert

– Helt ut av intet ble plutselig 23 sider i bestillingskatalogen sperret for bestillinger. Nå får jeg verken bestille leverpostei i store forpakninger, rømmegrøt, Philadelphia-ost, diverse te, røkt laks, kokosmasse, fisk fra Findus eller diverse krydder. Dette er bare noen eksempler. Mer forunderlig er det at noen mel-pakninger, bakepulver, vaniljesukker og andre meieriprodukter har forsvunnet fra lista. Det er hårreisende, sier kjøkkensjef Inger Neergård Hessen ved messa på HV-skolen på Dombås.

I frustrasjon og forbannelse over endringene som ifølge henne selv «ble tredd nedover hodene på kjøkkensjefene rundt om», fikk en prosjektleder i Forsvarets logistikkorganisasjon så ørene sto etter da vedkommende ringte til Hessen.

– Jeg skjønner ikke hvordan FLO bare innfører endringer uten å ta med kjøkkensjefene i Forsvaret på skikkelig råd. Vi har ikke tid til digitale samarbeidsrom og lange stunder med tilbakemeldinger foran datamaskinene. Vi må bruke tiden vi har til rådighet til å lage mat og være til stede i kjøkkenet, ikke sitte på kontor, sier Hessen.

Jeg skjønner ikke hvordan FLO bare innfører endringer uten å ta med kjøkkensjefene i Forsvaret på skikkelig råd

Det ble stor frustrasjon hos kjøkkenpersonalet i forsvarsmessene over at kjøkkenene plutselig ikke selv kunne velge varer fra bestillingslisten de har brukt.

– Vi har et kostøre (beløp pr. soldat, red.anm) å forholde oss til, og ingen – jeg gjentar INGEN – kan hevde at ikke kjøkkensjefene og ledelsen på kjøkkenene rundt om ikke prøver å få mest mulig ut av kronene, sier Hessen.

Forsvarets forum har fått lese mailutvekslingen mellom kjøkkensjefene. Der står verken prosjektledelsen i FLO eller avgjørelsene høyt i kurs: 
«Det er mange som er frustrerte her i nord.»
«Vi kjøkkensjefer ønsker å kjøpe inn de råvarene vi vil ha.»
«Hvem har valgt produktene i varebøkene for oss?»
«Hvorfor skal alt bli så tungvint? Hvor er tilliten til oss som kjøkkensjefer?»
«Det er frustrerende å sitte i flere timer med bestillinger.»
«Det er viktig at ledelsen får høre om frustrasjonen og vreden som preger Forsvarets forpleining om dagen.»

FLO har som følge av klagestormen åpnet for at sortimentet nå kan endres. Det har imidlertid ikke falt i god fisk blant gryter og kar på kjøkkengulvene rundt om at de som bestiller må bruke lang tid på datamaskinen for å bestille enkeltvarer. Det har ført til frustrasjon og ytterligere press på arbeidstiden. Flere skal ha fått beskjed om at tiden de bruker til dette ekstra arbeidet ikke kan føres som overtid.

– Det er helt vilt, sier Hessen om det som foregår. Hun maner FLO til å ta til fornuft og gi kjøkkensjefene tilbake den tilliten de hadde før slik at de selv kan bestille hva de trenger.

– Ethvert kjøkken ønsker å sette sitt preg på maten. Da kan man ikke legge begrensninger på varelinjene hos leverandørene, sier Hessen.

Hun mener det er liten vits i å fortsette med lærlinger, når kjøkkensjefene ikke kan bestille basisvarer.

– Vi har en opplæringsplan for lærlingene og kan jo ikke sende fra oss kokker som ikke har sett en oksebog eller et svinelår? 

***

Verneombudet følger saken

Hovedverneombudet i FLO, Jan Haugen, sier han har bedt kjøkkensjefene om en konsekvensvurdering av de nye bestillingsrutinene.

– Dette handler om den berømte sparekniven, der politiske føringer fører til at sjefen for FLO må kutte kostnader. Men her er man ikke tatt med på råd underveis, sier Haugen.

– Hvordan kan nye bestillingsrutiner bli en arbeidsmiljøsak?

– Mange kjøkken har reagert på at de ikke er involvert i prosessen. Slikt går ut over det psykososiale arbeidsforholdet, noe som definitivt er mitt bord, sier Haugen.

Han regner med å følge kjøkkenopprøret tett fremover, for å få klarlagt om de nye rutinene faktisk gjør arbeidet vanskelig psykososialt.

– Denne saken vil jeg følge svært tett fremover. 

***

Nye rammeavtaler


FLO innser at de kunne ha gjort en bedre jobb ved å tilby kjøkkensjefene et bedre vareutvalg ved oppstart av nye rammeavtaler.

Allerede mandag 12. februar skal et nytt og forbedret vareutvalg være tilgjengelig for kjøkkensjefene i Forsvaret, og selv etter mandag skal det være mulig å komme med innspill og videre utvikling av sortimentet.

Preben Ditlef Gundersen, underdirektør
Preben Ditlef Gundersen, underdirektør

– Vi må erkjenne at jobben ble for dårlig gjort når vi får slike reaksjoner. Så får vi heller gjøre den bedre fra nå av og i den videre utvelgelsen av sortimentet, sier avdelingsdirektør Torstein Øygarden. Han er sjef for strategiske anskaffelser i FLO.

Vi må erkjenne at jobben ble for dårlig gjort når vi får slike reaksjoner

Ni nye rammeavtaler begynte å gjelde fra 1. februar. Flere av disse avtalene omfatter varesortimentet i Forsvarets messer. Ifølge Øygarden, underdirektør Preben Ditleff Gundersen i FLO, og kategoriansvarlig Judit Dahl i FLO strategiske anskaffelser har det vært nødvendig å rydde opp i varebøkene, altså listene knyttet opp mot de nye rammeavtalene. Formålet har hele tiden vært å utnytte tildelte midler på en bedre måte gjennom det FLO karakteriserer som «kostnadsbevissthet».

De tre forteller at kjøkkensjefene har hatt mulighet til å komme med innspill før de nye rammeavtalene. Det foreslåtte vareutvalget trådte i kraft 1. februar år.

– Vi har referansegrupper og har også hatt et digitalt møterom. Foruten det er de blitt varslet og har hatt mulighet til å komme med tilbakemeldinger gjennom etablerte kanaler, sier Judit Dahl.

– Flere kjøkkensjefer sier de har brukt mye unødvendig tid på det nye systemet?

– Det beklager vi selvsagt. Men endringer tar tid, og intensjonen er at det skal bli bedre på sikt.

Rammeavtalene og arbeidet med det nye varesortimentet er gjort for å utnytte tildelte midler på en best mulig måte.

 – Det går på å koordinere innkjøp hos kjøkkenene på en bedre måte for å oppnå bedre priser mot leverandørmarkedet, sier Øygarden.

FLO vil ifølge de tre ha en bedre avtaleforvaltning gjennom en ny og profesjonalisert anskaffelsesorganisasjon i fremtiden. Den nye organisasjonen skal være betydelig styrket med fokus på bedre innkjøp innenfor 13 hovedkategorier.

– Det vil bli kontinuerlig oppfølging av leverandørene, sier Gundersen.