Kjære Trygve

Hvorfor stoler dere på regjeringen i forslaget om å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik?

Senterpartiet har vært tydelige på at dere i liten grad er enige i forliket rundt regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), herunder vedtakene for MPA/Andøya og 339/Bardufoss, og at dere derfor ønsker å snu LTP vedtak. Det synes vi er bra. De 200 forsvarsansatte på Kjevik, og deres familier, opplever akkurat det samme som de øvrige berørte familier ved nevnte steder, nemlig en stor usikkerhet rundt beslutningsgrunnlaget for LTP. Men vi forsvarsansatte på Kjevik har merket oss at Senterpartiet under LTP-voteringen, stemte for regjeringens forslag om å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik.

Vi forstår hvorfor Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stemte for sitt eget forlik. Selv om vi hele tiden har hatt det inntrykket at det var militærfaglig forståelse blant disse tre for å beholde militær virksomhet på Kjevik, så tror vi at stortingsgruppene til Høyre og Fremskrittspartiet ble for sterke i å støtte regjeringens LTP. Men Senterpartiet var altså ikke en del av dette forliket.

Erik Qvam mener Forsvaret vil tape flinke fagfolk ved en nedleggelse av Kjevik.&nbsp;<BR>– For Luftforsvaret er det dramatisk. (Foto: Leif Arild Westberg/Forsvaret)
Erik Qvam mener Forsvaret vil tape flinke fagfolk ved en nedleggelse av Kjevik. 
– For Luftforsvaret er det dramatisk. (Foto: Leif Arild Westberg/Forsvaret)

– SP stoler på FD sine beregninger for en fornyelsebesparelse på Kjevik på 320 millioner kroner? (Til tross for at Forsvarsbyggs beregninger indikerer at dette kan bli 60 millioner.)

– SP stoler på FD sine beregninger for en driftsbesparelse på årlige 35 millioner kroner? (Til tross for at dette må innebære en reduksjon i lønnsutgifter og dermed nedgang i ansatte som kan levere utdanning.)

Vi lurer på hvorfor SP valgte å tro på regjeringens beslutningsunderlag i kun et forslag – forslaget om å legge ned Forsvarets virksomhet på Kjevik?

– SP stoler på FD sine beregninger rundt at virksomhet fra Kjevik kan innpasses på Værnes med lave investeringskostnader? (Til tross for at ledig kapasitet på Værnes fylles opp med aktivitet som ikke var medberegnet i FMR og LTP saksbehandlingen.)

– SP stoler på at FD vil lykkes med å sette ut grunnutdanning for teknikere i Luftforsvaret til sivile skoler? (Til tross for at Luftforsvaret i 2013 anbefalte FD om å beholde utdanning av teknikere i våpengrenen. Det finnes for øvrig i øyeblikket ingen andre leverandører av den type grunnutdanning som Luftforsvaret skal bruke fra høsten av enn Luftforsvarets skolesenteret Kjevik.


Skift mening. Det er foreløpig ikke bygget noe på Værnes (eller de på andre basene) for å huse virksomhet fra Kjevik og ei heller flyttet noe vekk fra Kjevik. Et vedtak i Stortinget kan som kjent gjøres om når flertall skifter.