Kastet ut av førstegangstjenesten

Alex Wai Solhaug er norsk statsborger og født i Norge. Likevel vil ikke Forsvaret la ham tjene landet fordi faren er kinesisk, skriver NRK og viser til at 20-åringen var inne til tjeneste da han fikk beskjed om å pakke og reise. Han fikk ikke sikkerhetsklarering. 
– Det er en ganske kjip situasjon, egentlig. Det kjennes ut som om jeg blir kastet på gata uten noe veiledning, sier Solhaug til NRK.  Slike situasjoner er beklagelig for de det gjelder, men hensynet til landets sikkerhet går foran individuelle ønsker, sier Michael Tetzschner i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.