Kaste-stans

​Forsvarets arkivtjeneste (ATJ) har innført stans i kassasjon av papirbasert og elektronisk arkivmateriale fra før 2016. Pålegget gjelder Forsvaret, og er anbefalt også Forsvarsmateriell, som ATJ leverer tjenester til.
– Vi ønsker å sikre at noe ikke kastes uhjemlet i forbindelse med flyttinger og nedleggelser, og håper raskt å få på plass gode bevaringsplaner og veiledning slik at kassasjons-stoppen kan oppheves, sier lederen for ATJ, oberstløytnant Jan Stenseth. Bilder har tidligere fått et bevaringspåbud.