Kaserneløft

– La oss få god kasernestandard på plass– nå!

​Nedslitte bygninger, dårlige sanitærfasiliteter, muggsopp og råte, dårlig ventilasjon og mus i kjelleren er eksempler på standarden på enkelte bygg og kaserner ved flere av Forsvarets avdelinger.

Etter at Langtidsplanen for forsvarssektoren ble lagt frem sist høst, var standarden for eiendom, bygg og anlegg noe av det Tillitsvalgtordningen spilte inn til Iverksettingsbrevet til Langtidsplanen. Vi ble derfor veldig glad da dette kom rett før jul, og det sto at alle kaserner skal være tilpasset allmenn verneplikt innen utgangen av 2020. I tillegg til dette blir det satt av 10 millioner kroner i året for å gjennomføre strakstiltak der det er behov. Både Forsvarsbygg og Forsvaret må rapportere gjennom perioden på hvordan fremdriften er for kasernestandarden. 

Tillitvalgtordningen er svært fornøyd med denne konkretiseringen og forventer at dette blir fulgt opp og gjennomført. 

Behovet for et kaserneløft er større enn noen gang, og vi er derfor avhengig av å få satt i gang tiltak raskt for å kunne ha likeverdige boforhold for begge kjønn.

I hovedsak gjelder dette sanitærfasiliteter, men vi ser også et stort avvik når det gjelder den generelle bygningsstandarden enkelte steder. Kasernen er soldatens hjem i et helt år, og det er derfor avgjørende med en god standard for å kunne ivareta trivsel og et godt miljø. 

Forsvaret kan ikke tillate at de som avtjener sin plikt skal leve under uverdige forhold, og vi er derfor nødt til å få dette på plass.
Anna Olivia Mohaugen er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen (TVO)
Anna Olivia Mohaugen er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen (TVO)