Nyheter:

Kan bli ny HV-sjef

​Tidligere FSK-sjef Eirik Johan Kristoffersen er en av tre som kan bli ny sjef for Heimevernet.

Publisert Sist oppdatert

Generalmajor Tor-Rune Raabye går av med pensjon 1. november 2017, og Landsrådet for Heimevernet sendte opprinnelig frem en uttalelse som inneholdt to navn: brigader Eldar Berli og brigader Ivar Halset. Berli er sjef Brigade Nord, Halset er stabssjef i Heimevernet. Før sommerferien laget derimot landsrådet en ny uttalelse. Den inneholder også brigader Eirik Johan Kristoffersen

– Å få være med og videreutvikle Heimevernet og følge opp det arbeidet som Raabye har gjort i sin tid som sjef, hadde vært en stor ære, sier Eirik Johan Kristoffersen.

Han er tidligere sjef for Hærens jegerkommando/Forsvarets spesialkommando. Han har også vært stabssjef i Forsvarets spesialstyrker og er nå avdelingssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Jeg kommer fra spesialstyrkene, og Heimevernet og spesialstyrkene har en lang, felles historie – helt tilbake til Linge-kompaniet. 

– Så spranget fra spesialstyrke til heimevern er ikke nødvendigvis så stort?

– Nei, det er en historisk rød tråd i utviklingen av spesialstyrkene og Heimevernet.

Heimevernet og spesialstyrkene har en lang, felles historie

Generalsekretær Jørgen Roaldset i Landsrådet for Heimevernet forteller at de lager en uttalelse i henhold til deres mandat. Så kommer forsvarssjefen med en innstilling før det må opp i statsråd. 

– Er det vanlig med flere runder med uttalelser?

– Forsvarsstaben gjorde oss oppmerksom på at det var en kandidat til som kunne være aktuell som ny sjef for Heimevernet. Vi har intervjuet alle de aktuelle kandidatene, også Kristoffersen.

– Graderes kandidatene? 

– Nei. Vi anbefaler alle tre. Nåværende nestkommanderende Ivar Halset kjenner vi godt og han kan bli en utmerket sjef, men det er opp til forsvarssjefen og statsråden.

Roaldset mener at sjansen er stor for at ny HV-sjef ses i sammenheng med Landmaktutredningen, som legges frem 6. oktober.

– Det bør i alle fall være klart i god tid før HV-sjefen går av med pensjon, sier Roaldset.

Powered by Labrador CMS