Episode 2: Islandsmoen

NY SERIE: I Valdres foregikk noen av de hardeste kampene i Sør-Norge i 1940. Ved Islandsmoen stanset løytnant Tomasgard og hans kompani en tysk infanteribataljon i fem døgn.