Nyheter:

TRIDENT JUNCTURE: Nato forbereder seg på høstens storøvelse i Norge. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD
TRIDENT JUNCTURE: Nato forbereder seg på høstens storøvelse i Norge. Foto: TORBJØRN KJOSVOLD

Kaller Trident Juncture «anti-russisk»

Russlands ambassadør i Norge mener øvelse Trident Juncture er «anti-russisk».

Publisert Sist oppdatert

Forsvarets forum har over en lengre periode bedt om å få intervjue ambassadør Teimuraz Otarovich Ramishvili eller andre relevante personer ved den russiske ambassaden, for å kunne stille direkte spørsmål knyttet til Nato-øvelsen som logistisk allerede har dratt i gang for fullt. Selve hoveddelen av øvelsen foregår fra 25. oktober til 7. november.

Ambassadøren velger ikke å stille personlig opp til intervju. I stedet sender ambassaden et svar på e-post til redaksjonen. I eposten svarer man ikke direkte på flere av våre spørsmål. Den russiske presseattacheen kaller Nato-øvelsen anti-russisk.

«Det bekreftes direkte eller indirekte gjennom uttalelser fra enkelte Nato-representanter og at forberedelser til manøvrene er fulgt av tilsvarende massiv informasjonskampanje i medier», skriver Olga Kiriak.


I e-posten summerer ambassaden opp øvelsens størrelse, og konkluderer med at den er «den største militærøvelse for Natos allierte styrker på 16 år». I e-posten går det tydelig frem at Russland er sterkt kritisk til at Nato bruker Norge som øvingsområde og at det er fiendtlig å la amerikanske styrker operere permanent i Norge. Attacheen mener Trident Juncture militariserer nordområdene ved å skru opp spenningen og hisse opp offentligheten. Det stilles også spørsmål om hvorfor Norge bidrar til dette.

«Hva er formålet med å omsette sitt rolige land til skytebane for simulering av Natos store stridsoperasjoner» spør presseattacheen.

Les hele svaret fra ambassaden her: 

19.09.18: Kommentar fra Russlands Ambassade i Norge til «Forsvarets forum» vedrørende NATOs militærøvelse «Trident Juncture» i Norge

Fra 25. oktober til 7. november 2018 i Norge, Østersjøen og Nord-Atlanteren holdes det aktiv fase av «Trident Juncture», de største militærøvelser for NATOs allierte styrker på 16 år med deltakelse av omtrent 40.000 mennesker fra 29 alliansestater samt Sverige, Finland, Ukraina og Georgia.

Vi uttrykker alvorlig bekymring for økende intensivering og omfang av øvelser til alliansens medlemsland i Russlands nærområder. Slik aktivitet forutsetter uunngåelig øving på oppdrag om «avskrekking» av vårt land ved å «projisere makt» og virker provoserende, selv om man prøver å unnskylde dette med rent defensive formål. En nyttig praksis med informasjonsutveksling om store øvelser under møter i Russland-N
ato-rådet samt briefinger i regi av OSSE fjerner ikke våre bekymringer.

Det er ingen tvil om at «Trident Juncture» har antirussisk karakter – det bekreftes direkte eller indirekte gjennom uttalelser fra enkelte NATO-representanter og at forberedelser til manøvrene er fulgt av tilsvarende massiv informasjonskampanje i medier. 

Establishment og de militære i allianseland særlig i Norge bidrar selv til militarisering av nordlige områder, skrur felles spenning opp, opphisser offentligheten. Det oppstår et spørsmål om hvilke scenarier forbereder den norske ledelsen seg på, hva er formålet med å omsette sitt rolige land til skytebane for simulering av NATOs store stridsoperasjoner?

Øvelsen «Trident Juncture», forberedelse av den norske innsatsen i missilforsvar, utvidet tilstedeværelse av amerikanske marinesoldater og modernisering av militær infrastruktur for andre stater påvirker negativt Nord-Europas sikkerhet. 

Vi skal følge opp nøye Norge og dets partnere i NATO
sin aktivitet. Vi lar oss rett til å reagere blant annet ved å sette inn tilsvarende mottiltak for pålitelig opprettholdelse av vårt lands sikkerhet. Vi oppfordrer til å huske igjen om «selvbegrensninger» for militær virksomhet som Norge har selv påtatt seg.

En stabil og forutsigbar militær-politisk situasjon i regionen tjener våre felles interesser, man kan sikre den bare ved å danne felles europeisk arkitektur av lik og udelelig sikkerhet.

I juni i år advarte både Forsvarets sikkerhetsavdeling og Cyberforsvaret i et intervju med Forsvarets forum mot økt etterretning i forbindelse med øvelsen. Dette er i de senere dager blitt gjentatt i andre medier.

– Det vil opplagt skje etterretning under Nato-øvelsen, sa sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling, kommandør Hans Kristian Herland til forsvaretsforum.no før sommerferien.

– Vi forventer en «peak» – en økende grad av aktivitet og trusler mot Forsvarets systemer under øvelsen. Vi forbereder oss for det, sa kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret Knut Grandhagen.

Du kan lese saken fra juni her.   

Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) sier den russiske reaksjonen ikke er noen overraskelse. Hun er ekspert på russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

– Russland uttaler seg nesten alltid i sterke ord og er kritiske til øvelser i Norge som involverer Nato-land. Det er nesten en tradisjon å få russisk kritikk.

Det er nesten en tradisjon å få russisk kritikk

Hun peker på at kritikken nå er sterkere enn den pleier å være, særlig på grunn av det spente forholdet mellom Russland og Nato.

– Det har alltid vært et mål for russisk utenrikspolitikk at Russland skal unngå utvikling som kan føre til en økt fremmed militær tilstedeværelse og aktivitet nær den russiske grense. Derfor reagerer de også. Men sett i forhold til de russiske militærøvelsene i de siste årene er Nato-øvelsen relativt begrenset i omfang, selv om enkelte av øvelsene i Russland, som de nylig avsluttede Vostok-2018, nok er ganske overdrevet store, sier Zysk.

 
– Hva må styrkene som kommer til Norge være forberedt på med tanke på eventuelt russisk press?

– Mange land som kommer, har trent i Norge flere ganger før. De har møtt dyp kritikk og retorikk før også.  Jeg vil tro at det er naturlig å forvente økt spionasje og etterretning. Det kan også være at det blir mer aktivitet og muligens provoserende øvelser i Russland enn det man vet til nå.

– Tror du at norske grenser – og Natos grenser – kan bli utfordret fra russisk side under øvelsen?

– Nei, jeg tror ikke de vil utfordre Natos grense. Til tross for mange sterke reaksjoner, er Russland en rasjonell aktør.

– Vil arrestasjon av det som kan være en russisk spion påvirke øvelsen?

– Jeg kjenner ikke den saken godt nok, så den vil jeg ikke kommentere.

Powered by Labrador CMS