Den kalde krigen - og VestfoldDen kalde krigen - og Vestfoldhttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/kalde krigen vestfold.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=626Den kalde krigen - og Vestfold er forfattet av Erlend Larsen og Jan Helge Kaiser.

Kald krig i Vestfold

Et lite stykke kald krig i Norge.

Boken «Den kalde krigen og Vestfold 1948-1991» tar for seg hvordan Vestfold – et lite fylke på Østlandet ble påvirket av den langvarige kalde krigen. Vestfold – ikke landets mest utsatte område, men likevel et fylke med flere viktige installasjoner for totalforsvaret som ble sterkt påvirket av den kalde krigen som skulle vare i 43 år.

Boken gir både de ytre rammer (det store bildet av det som skjedde), samtidig som vi får en beskrivelse av konsekvensene for Vestfold. Her beskrives totalforsvaret og de enkelte forsvarsgrenenes virksomhet i fylket i detalj. 

Grundig. Det er mye å kjenne seg igjen i for eldre lesere enten de bor i eller utenfor Vestfold. For yngre lesere vil jeg tro at her er det mye spennende stoff som gir innsikt i en spennende tid. De to forfatterne har nedlagt et betydningsfullt arbeid i å skildre en tid som for mange i dag er et fjernt minne, men som eldre føler et «flashback» til når man ser på utviklingen i verden i dag. Den gangen var vi forberedt på hva som kunne komme. Hele samfunnet var forberedt på raskt å kunne settes på krigsfot. Spenningen var høy, men det var en forutsigbarhet som vi i dag savner.

De to forfatterne har nedlagt et betydningsfullt arbeid i å skildre en tid som for mange i dag er et fjernt minne

Slutten på den kalde krigen ble ikke starten på «den evige fred». Med Syria og Irak i flammer, et stadig mere selvbevisst og provoserende Russland og en uforutsigbar Trump i det Hvite hus diskuteres styrking av Forsvaret på ny. Hva med totalforsvar og «digitalt grenseforsvar»? Hvor går vi i den usikre fremtid vi har foran oss og er vi godt nok forberedt på de utfordringer som kommer?

D​igitale snutter. Boken gir et godt bilde av en forgangen tid da vesten sto ovenfor en annen trussel. En solid bakgrunn når vi igjen må se nøye på vårt forhold til en stadig mere ustabil verden, en diskusjon som nå er i gang både i Norge, Europa og i NATO. Spesielt interessant er de mange QR- kodene som gir referanser til både filmsnutter og andre relevante dokumenter.

Publisert 23. februar 2017 12:59..

 

 

Til sjøs mot fienden<img alt="" src="/forum-media/PubImages/org_Shetlandsgjengen_HOY.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Til sjøs mot fiendenAsgeir Uelands bok om Shetlansgjengen er omfattende og kaster nytt lys over gruppen.http://forsvaretsforum.no/til-sjøs-mot-fienden
Ei kjempe i krig og fred<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Ragnar%20Ulstein2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ei kjempe i krig og fredBoka om Ragnar Ulstein er ein fryd å lese, skriver Arnfinn Moland.http://forsvaretsforum.no/ei-kjempe-i-krig-og-fred
Fra generalens bokhylle<img alt="" src="/forum-media/PubImages/16_9bokcover.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Fra generalens bokhylle​Det fins uendelig mange bøker om lederskap, men det fins knapt noen lederskapsbøker som handler om bøker, til nå.http://forsvaretsforum.no/generalens-bokhylle