Kadettballet avlyses

Forsvaret avlyser flere arrangementer på grunn av koronaviruset.

– Vi er en ansvarlig aktør og tar vårt samfunnsansvar også i denne saken. Vi må å beskytte både våre soldater og samtidig gjøre det vi kan for å hindre smitterisikoen i samfunnet for øvrig, sier major Eivind Byre, kommunikasjonssjef Forsvarets høgskole i en pressemelding.

Det er sjefen for Forsvarets høgskole som har bestemt at all aktivitet som ikke er en del av Forsvarets høgskoles kjernevirksomhet, skal reduseres til et minimum i kommende periode.

Det involverer blant annet Krigsskolens kadettball, Sjøkadettsforeningens ball - kalt «Sjefens ball» og andre arrangemnet slik som deltakelse fra krigsskolene ved en konferanse som etter planen skulle funnet sted i Italia og mottagelse om bord ved seilskipet KNM Statsraad Lehmkuhl.

Har du tips eller innspill til Forsvarets forum? Kontakt oss på [email protected] eller kryptert gjennom appen Signal på +4745204315

Forsvarets forum er også kjent med at Forsvarsministerens festkonsert i Konserthuset, med Kongelige norske manines musikkorps, er avlyst. Forsvarsministeren har sendt ut en e-post til publikum med informasjon om at beslutningen om å avlyse, er basert på helsemynsighetenes råd.