Jubilanter

Professor Rolf Tamnes ble 70 år torsdag 18. mars.
Professor Rolf Tamnes ble 70 år torsdag 18. mars.

– En særdeles produktiv professor

Rolf Tamnes har alltid vært opptatt av å skape møteplasser mellom akademia, forsvar, sivilt embetsverk og politikk, skriver Tom Kristiansen.

Publisert

Rolf Tamnes hadde bakgrunn i Morgenbladet og Industriforbundet da han ble rekruttert av Olav Riste som forsker til det nyetablerte Institutt for forsvarsstudier i 1980. Det markerte starten på en særdeles produktiv og rik akademisk karriere. Tamnes ble raskt en drivkraft i studiet av samtidshistorien i et sikkerhetspolitisk, alliansepolitisk og strategisk perspektiv. Han utviklet tidig begreper og modeller som siden har hatt stor innflytelse på forskningen om den kalde krigen. Tamnes har vært opptatt av at forskningen måtte hvile på solide og brede arkivundersøkelser. Hans første hovedverk var den banebrytende «The United States and the Cold War in the High North fra 1991.»

Rolf Tamnes:

Alder: 70 (torsdag 18. mars)

Stilling: Professor ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

Tamnes utvidet etterhvert sitt nedslagsfelt til å omfatte et bredt spekter av utenrikspolitiske temaer. I tillegg til opptattheten av sikkerhetspolitikk og strategi har han hatt en spesiell interesse for maritime spørsmål, europeisk integrasjon og nordområdene. Denne perspektivutvidelsen kom til uttrykk i hans bind av Norsk utenrikspolitikks historie, «Oljealder» fra 1997. Det var en ambisiøs syntese av utenrikspolitikkens komplekse prosesser gjennom den lange perioden fra 1965 til 1995 som kjennetegnes av en betydelig ekspansjon av den internasjonale kontaktflaten og antallet aktører utenfor det klassiske diplomatiet.

Rolf Tamnes var direktør ved Institutt for forsvarsstudier i 1997 til 2014, en periode da instituttet ekspanderte både tematisk og i størrelse. Som professor II i moderne historie ved Universitetet i Oslo fra 1991 til 2010 har han undervist og veiledet en lang rekke studenter innenfor sitt fagområde. Tamnes har også innehatt flere offentlig verv, blant annet som medlem av Forsvarspolitisk utvalg (2000), Stortingets EOS-utvalg, Afghanistanutvalget (2016) og Ekspertgruppen som utredet det sikkerhetspolitiske grunnlaget for forsvarsreformer (2015). Han er medlem av Det norske vitenskapsakademi, Kungliga krigsvetenskapsakademien og International Institute for Strategic Studies.

Tamnes har alltid vært opptatt av å skape møteplasser mellom akademia, forsvar, sivilt embetsverk og politikk hvor representantene kan lære av hverandres erfaring og innsikt, men samtidig bevare sin profesjonsintegritet.

Til dagen foreligger «Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år», på Pax forlag.

Powered by Labrador CMS