Jobber for å hindre angrep på Forsvarets datanettverk

Ifølge de hemmelige tjenestene er den digitale trusselen største utfordringen mot Norge. En av de 5-600 på Jørstadmoen ved Lillehammer som har i oppgave å være forberedt på det verste, er 23 år gamle Lene i Cybersikkerhetssenteret (CSS). Analytikeren jobber for å stoppe cyberangrep mot Forsvaret og hindre at uvedkommende trenger seg inn i datanettverkene. Hun sammenligner seg med en brannmann, som må være klar til å rykke ut når noe har skjedd, skriver TV2.