Jobber for å få rekruttene raskere klar til strid

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at brigaden ikke kan forvente å få et halvt år på å bli klar. Vi må være klar til strid hele året, sier brigader Lars Lervik, sjef for Brigade Nord.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for uttalelsen er at brigaden nå jobber med å få rekruttene ferdig utdannet tidligere.

Denne uka pågår øvelse Rein, som er en samvirkeøvelse for store deler av den norske brigaden, samt en amerikansk bataljon. For noen år siden ville denne øvelsen gått en måned senere på året fordi man ville vente til de nye rekruttene var helt ferdig med utdanningen sin.

Siden i fjor har Forsvaret imidlertid tenkt nytt. Nå sendes rekruttene ut i felt mye tidligere. Det vil si etter at de er ferdig med grunnleggende soldatutdanning, men før de har fått startet på fagutdanningen.

– Vi setter sammen utdanningen av soldatene slik at vi er i stand til å gjennomføre brigadeoperasjoner tidligere enn det vi kanskje har gjort før. Det er økt behov for reaksjonsevne og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi kan ikke forvente å få et halvt år på å bli klar, sier brigadesjef Lars Lervik.  

Mer erfarne

Ute i skogen, ikke langt unna Bardufoss flyplass, er det minus 13 grader. Knitringen i den kalde snøen kommer fra fotposene til soldatene i Stridstrenbataljonen. De jobber med å sette opp telt og piggtråd.

Det har vært kaldt, spesielt om natten. Men vi har sett nordlyset. Det økte motivasjonen, smiler fire soldater i hvit kamuflasje.

Celine Nordstaa, Ingrid Brekke, Vegard Håvarstein og Herman Mathiesen ser ut som hvilke som helst norske soldater på øvelse. Det eneste som skiller de to kvinnene fra de to mennene er at de to førstnevntes hvite kamuflasje er mer skitten. Det er ikke tilfeldig.

For mens kvinnene kom inn i førstegangstjenesten i januar og har deltatt på flere øvelser, er mennene mer ferske. De startet sin førstegangstjeneste 12. august og øvelse Rein er deres første storøvelse. Da er det godt at de to mer erfarne kvinnelige soldatene kan lære dem felttriks underveis.

Flink å veilede

– Den yngste kontingenten skygger oss og lærer alle rutinene underveis. Alt fra hvordan vi setter opp kommandoplassen, ruller ut piggtråd og kamuflerer biler, til mer praktiske ting som hvordan man kommer seg raskere ned i soveposen i teltet. Det er lov å stille dumme spørsmål underveis og stå i veien. På den måten lærer man mer, sier de erfarne, Nordstaa og Brekke.

De to mer uerfarne nikker og er enig.

Det gis rom for å feile og de er veldig tålmodig med oss

De er veldig flink til å veilede oss. Det er mye vi ikke har lært siden det er store deler av fagutdanningen vi ikke har tatt ennå. Men nå vet vi mer hvordan ting fungerer og vi skjønner mer vår plass i det store bildet. Vi synes det er greit å bli kastet rett ut i det. Det gis rom for å feile og de er veldig tålmodig med oss, sier Håvarstein og Mathiesen.

Stresser ikke

Inne i en av hallene på Setermoen er man akkurat ferdig med en såkalt «rehearsal of concept-drill». På norsk betyr det at de går gjennom konseptet for øvelsen foran et stort kart på gulvet. Bataljonssjefer forteller sjefen sin, brigadesjefen, hvordan man vil løse oppdraget under øvelse Rein.

Blant dem finner vi to av de ferskeste bataljonssjefene. Oberstløytnant Marte Burchardt, sjef for Sambandsbataljonen og oberstløytnant Bård Andersen, sjef for Stridstrenbataljonen, er begge fornøyd med de erfaringene man har gjort seg så langt med å få rekruttene raskere klar.

 – Vi har i større grad blandet soldatene fra den eldste kontingenten med dem fra den yngste. De blir plassert i lagene sine fra dag én. Nå får de også sett mer på helheten tidligere, blant annet med å være med på denne øvelsen. Det vil gjøre det lettere for dem å forstå oppgavene når de etter hvert starter på fagutdanningen sin. Men vi stresser ikke, og har hele tiden en tett oppfølgning, sier Andersen.

Mestring er viktig

Burchardt legger vekt på at da får de gitt soldatene mer ansvar enn tidligere.

Med den ungdommen vi får inn til førstegangstjeneste nå, må jeg si at jeg har fått trua på fremtiden igjen. De tar ansvar for hverandre og de eldste hjelper oss offiserer og befal med å følge opp de yngste. Det gjør hele brigaden mer robust på et tidligere tidspunkt, sier oberstløytnanten.

Samtidig er man veldig bevist på å ikke «rushe» soldatene gjennom utdanningen. Den enkelte soldats mestringsfølelse og sikkerhet er viktig.

Vi har samtidig et fokus på at soldatene får det de trenger for å mestre og vi har et veldig lavt nivå for å si stopp

– På denne øvelsen holder vi tempoet nede. Dette er en øvelse i å mestre, ikke en mestringsøvelse. Vi har samtidig et fokus på at soldatene får det de trenger for å mestre og vi har et veldig lavt nivå for å si stopp. Dersom noen sier at de kanskje ikke klarer å kjøre på det glatte føret vi har nå, skal vi ha en kultur på lavt nivå som gjør at det er greit å si fra og få hjelp. Nettopp dette gjør at vi føler oss trygg på at denne modellen går bra å gjennomføre, sier Burchardt og Andersen.

Rett fra russefeiring

Også sjefen selv er opptatt av at soldatene skal føle seg klar før de får for store oppgaver.

– I denne øvelsen er det et viktig poeng å ta det helt rolig. Og det er et viktig poeng for meg og alle mine sjefer at de skal operere med avdelingene på det standpunktet avdelingen er på og ikke på det nivået vi skulle ønske vi var på, sier Lervik.

I denne øvelsen er det et viktig poeng å ta det helt rolig

Tilbake i skogen har de yngste soldatene rukket å reflektere over at det bare er måneder siden de holdt på med russefeiringen og kun litt over to måneder siden de møtte spent til førstegangstjeneste.

Det har vært litt av en omveltning og det er store kontraster fra det sivile liv til å stå her med våpen i en skog i Nord-Norge. Men det er samtidig gøy, fastslår de.