Ivar eller Eldar

​La​ndsrådet for Heimevernet vedtok i slutten av april å anbefale Ivar Halset eller Eldar Berli, i prioritert rekkefølge, som ny sjef for Heimevernet. Landsrådet er kun ​et rådgivende organ som gir HV-ledelsen råd i viktige saker. Brigader ​​​Ivar Halset er for tiden stabssjef for Heimevernsstaben og brigader Eldar Berli er​ sjef for Brigade nord.