Nyheter:

Må leie kaiplass

Når det nye logistikkfartøyet ankommer Bergen, vil Sjøforsvaret måtte leie sivil kaiplass for minst ett av sine større fartøyer.

Publisert Sist oppdatert

Sjøforsvarets største og nyeste fartøy – KNM Maud - ankommer Norge fra verftet i Sør-Korea til høsten. Og i utgangspunktet hadde ledelsen ved Haakonsvern Orlogsstasjon håpet å kunne få rustet opp den gamle utrustningskaien på basen. Men pengene fra Forsvarsdepartementet har uteblitt, kaia er nå sperret av sikkerhetshensyn, og dermed må den militære havnesjefen «på byen» for å finne kaiplass.

– Fartøyene våre skal jo fortrinnsvis seile, men vi må som hovedbase være dimensjonert for å kunne fortøye alle fartøyer som er hjemmehørende ved basen. I tillegg understøttes besøkende Nato-fartøyer jevnlig fra basen. I praksis er jo fartøyene flere døgn ved kai enn ute på havet, sier kommandør Per Kartvedt, sjef Sjøforsvarets baser.

–Det er ingen ønsket situasjon å måtte leie kaiplass.

KNM Maud er 184 meter langt, og kaileie blir fort millionbeløp. Kartvedt har ikke tro på at den gamle utrustningskaia på basen blir renovert før et godt stykke ut på 20-tallet, for prosjektet er skjøvet ut i tid. Kostnadene vil ligge på rundt 180 millioner kroner.

– Vi har sondert leiemulighetene, men ikke inngått noen avtale ennå. Det vil være fregattene og KNM Maud som tidvis må ligge ved sivile kaier. I tillegg må vi vurdere å si nei til besøkende Nato-fartøyer. Dette er mulig å få til, men fortøyning utenfor hovedbasen gir merkostnader og kompliserer understøttelsen av våre fartøyer, sier Kartvedt.

Maritim planlegger Christian Hafstad i Bergen og Omland havnevesen sier det i sommersesongen kan være vanskelig å oppdrive kaiplass på grunn av cruisetrafikken.

– Bergen er Europas tredje største cruisehavn. Men som følge av krisen i offshorebransjen har det generelt blitt lettere å skaffe kaiplass. Store cruiseskip legger igjen opp mot 100.000 kroner i døgnet med strøm og avgifter. Militære fartøyer er fritatt for anløpsavgift, men må svare kommunal kaiavgift – og betale for strøm og vann.

KNM Maud skal utrustes og drive oppøving det første året etter ankomst, og skal i denne garantiperioden ligge på Haakonsvern. Det er grovt anslått at å forlegge et fartøy av denne størrelse ved sivile kaier kan komme til å koste mer enn 10 millioner kroner ekstra per år.