Nyheter:

Bergingen vil koste minst en halv milliard

Bergingen av KNM Helge Ingstad anslås å koste minst en halv milliard kroner, ifølge forsvarsministeren.

Både kostnadsanlaget, og ikke minst hvor store kostnadene for resten av arbeidet blir, er imidlertid svært usikkert. En halv milliard korner er anslaget for hva bergingsarbeidet ville kostet hvis hevingen hadde startet i morgen. Kostnadene øker ettersom arbeidet er utsatt.

– Arbeidsomfang og samlet kostnad for heving og transport av Helge Ingstad, herunder sikring av miljøet i området, er preget av mange usikkerhetsfaktorer. Utgiftene til dette arbeidet er foreløpig anslått til vel en halv milliard kroner, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Høyre) da han tirsdag redegjorde for Stortinget om fregattforliset.

Hvorvidt fartøyet skal repareres eller erstattes, er også fortsatt uklart. Ifølge forsvarsministeren er det uansett planlagt å redde og konservere materiell om bord i fregatten som kan gjenbrukes på de øvrige fregattene som er i drift. 

Vurderer alternativer til ny fregatt

Det er veldig alvorlig at Forsvaret mangler en fregatt, sier forsvarsministeren. Om det skal kjøpes ny fregatt eller satses på alternativer, er uklart. Om den må kondemneres, er det ikke sikkert at det skal kjøpes en ny.

– Man må vurdere kostnadene ved å seile en annen type fregatt og de alternativene vi skisserer i dag, sier han til NTB.

Et av alternativene er å la kystkorvettene av Skjold-klassen få seile lenger enn til 2025, som er sluttdato i dag. Et annet er å kjøpe flere ubåter enn planlagt, eller øke antall maritime patruljefly. Men Bakke-Jensen vedgår at ingen av disse alternativene vil erstatte kapasiteten.

Spørsmålet om eventuelle nye innkjøp vil bli vurdert i forbindelse med den nye langtidsplanen for Forsvaret, som Stortinget får på bordet i 2020.

– Trenger stabilt vær

KNM Helge Ingstad ligger fortsatt under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tanskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.

– Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt. Været er den største utfordringen. For å gjennomføre hevingen trengs stabilt godt vær i en uke. Prognosen er at man nå ser for seg å starte arbeidet på torsdag, sa Bakke-Jensen. 

Hvorvidt fartøyet skal repareres eller erstattes, kan først avgjøres når det er hevet og brakt til Haakonsvern. Ifølge forsvarsministeren er det uansett planlagt å redde og bevare materiell om bord i fregatten som kan gjenbrukes på de øvrige fregattene.

Forsvarsmateriell: Starter neppe torsdag

Forsvarsmateriell derimot sier det er usikkert hvorvidt arbeidet med å heve fregatten Helge Ingstad kan starte torsdag.

– Vi har igjen noen timer med arbeid, og vi vet ennå ikke nøyaktig hvor lang tid dette vil ta. Så er vi også, slik forsvarsministeren sa, avhengige av godt vær over en lengre periode. Når alt arbeidet med forberedelser er ferdigstilt, må vi altså se på været, sier kommunikasjonsrådgiver Vigdis Hvaal i Forsvarsmateriell til NTB.

– Det er mange faktorer som må spille på lag, både bølgehøyde og ikke minst vind og vindtype. Det er ikke helt sikkert at disse faktorene spiller på lag på torsdag, fortsetter hun.

– Det er meldt økende vind utover kvelden og onsdag, dette kan medføre en midlertidig stans i arbeidet, skriver  Forsvaret på sine nettsider. Her heter det at det den kommende uken ser ut til å gi vekslende vær med vind rundt 10 sekundmeter.

Vil granske hevingen

I Stortinget tirsdag foreslo også Arbeiderpartiet at det opprettes en egen gransking av arbeidet med å berge fregatten KNM Helge Ingstad og hvorfor den sank. Det opplyste stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) i Stortinget tirsdag. Han påpekte at redningsarbeidet ikke er dekket av havarikommisjonens gransking av ulykken. Arbeiderpartiet foreslår derfor en egen undersøkelse av hva som gikk galt under forsøket på å berge fregatten etter at den gikk på grunn.

Regjeringen åpner i sin plattform for å kjøpe en erstatning for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet. Ifølge Kolberg vil Arbeiderpartiet være villig til å drøfte hvordan tapet av fregatten kan erstattes, men han påpekte at det ikke riktig å finansiere slike tap på en slik måte at det skjuler kostnadene. 

– Kostnadene må komme på bordet, sa Kolberg.