Nyheter:

Vil ha operative kampfly på én base

Flyttingen av F-16 fra Ørland til Bodø gjør at Norge i et drøyt halvt år bare har operative jagerfly på én kampflybase.

Mandag 1. april avvikles 338 skvadron på Ørland og alle F-16-flyene flys til Bodø for å operere derifra. Det gjør at Norge går fra å ha operative fly på to kampflybaser, Ørland og Bodø, til å samle i overkant av 30 operative F-16-fly på én base – i  Bodø. 

Vil levere likevel

Situasjonen vil være slik frem til de første F-35-flyene får status som operative på Ørland. Det er tidligere uttalt at det kan skje fra 4. kvartal i år.
– Betyr det at Luftforsvaret i et halvt år fremover bare vil ha én operativ kampflybase?
– Ørland flystasjon vil fortsatt ha mulighet til å ta i mot egne og allierte kampfly, og vi har også andre operative elementer som baseforsvar og luftvern som skal være der i F-35 sin levetid, sier kommunikasjonssjef Stine Gaasland Barclay.
Selv om flyene står på bare en av basene, opprettholder Luftforsvaret beredskap og de krav som er satt, ifølge oberstløytnanten.
– F-35 tar over QRA-beredskapen i 2022 fra Evenes, og vil være fullt operative fra 2025, sier kommunikasjonssjefen. 
Etter det Forsvarets forum kjenner til er antallet operative F-16-fly et sted i overkant av 30. Kampflybasen i Bodø er vedtatt nedlagt fra 2022. Da skal den norske staten forsøke å selge de resterende F-16-flyene.

Markeringer

Luftforsvaret markerer flyttingen med stasjonsoppstilling for alt personell på Ørland og en liten flyoppvisning. Så setter F-16-flyene kursen for Bodø, der de lander en liten time senere. Flyene blir en del av 331 skvadron i Bodø, som etter planen skal legges ned fra 2022. Etter den tid har Norge en kampflybase på Ørland, med en etter hvert også fremskutt base på Evenes i Nordland.
331 skvadron i Bodø skal stå på hurtig beredskap for Nato, såkalt Quick Reaction Alert (QRA-beredskap) med F-16-flyene frem til F-35-flyene på Ørland flystasjon tar over.
Totalt vil 331 skvadron ha tilgang på et sted mellom 30 og 40 F-16-fly når flyene fra Ørland har landet. Norge har per i dag totalt 57 F-16 igjen av de 72 som ble kjøpt i 1980. Noen er på vei til avhending, mens andre skal på museum.

Mye flytid 

Generalmajor og sjef for Luftforsvaret Tonje Skinnarland er fornøyd med det som skal skje mandag.
F-16 skal fortsatt være en vesentlig del av vår operative evne til F-35 tar over. Nå samler vi F-16 i Bodø for å sikre leveransen ut levetiden, sier sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

F-16-flyene har en gjennomsnittlig flytid per maskin på 6000 timer. Flere av maskinene ble satt på bakken da det for noen år siden ble oppdaget sprekker i skrogene. Disse manglene er utbedret.
– Vi skal operere F-16 i om lag tre år til, sier den siste sjefen for 338 skvadron, oberstløytnant Ivar Magne Stene.

Ingen tvang

Arbeidsplasstillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund ved 132 luftving, kaptein Stian Rasmussen sier at det er få av hans kolleger som har valgt å følge med på flyttingen fra Ørland til Bodø.
– Ingen har måttet flytte til Bodø mot sin vilje. Det er vi fornøyd med. Vi har kommet i mål med frivillighet, både på operativ side og hos teknisk personale, sier han.

– De som ikke skal jobbe i Bodø, har i all hovedsak fått jobb rundt F-35-miljøet på Ørland. Ingen har mistet jobben sin, understreker den tillitsvalgte.
Han roser stasjonsgruppe Bodø for å ha vært flinke til å tilrettelegge for de som kommer, både med tanke på arbeidsplassen og private forhold.
– Eksempelvis har man hjulpet til med å ordne leiligheter, både for de som skal være der noen måneder og de som skal jobbe i Bodø over en lengre periode, sier Rasmussen.
– Hva med 338 skvadronens historie, blir den tatt vare på?
– Det er selvsagt noe vi har søkelys på. Først har vi vært opptatt av at personellet er tatt vare på, deretter materiellet, og så må vi ta vare på historien til skvadronen, sier Rasmussen. 

*** 

338 skvadronen
* Kom fra Sola til Ørland i 1954
* Besto da av fem F-84 Thunderjet.
* Har operert med F-86F Sabre og F-5 Freedom Fighter fram til F-16 overtok operativt i 1985.

Powered by Labrador CMS