Nyheter:

«Kongeflyet». Luftforsvarets DA-20 Jet Falcon kalles «Kongeflyet» av mange fordi det også er blitt brukt til å fly VIP-passasjerer.
«Kongeflyet». Luftforsvarets DA-20 Jet Falcon kalles «Kongeflyet» av mange fordi det også er blitt brukt til å fly VIP-passasjerer.

Kongeflyet på bakken

Luftforsvarets VIP-Jet Falcon har snart fløyet sine siste kongelige. I løpet av året settes flyet på bakken.

Publisert Sist oppdatert

Kongelige, forsvarssjefer og enkelte politikere har et forhold til 717-skvadronens DA-20 Jet Falcon, populært kjent som «Kongeflyet». Den har fløyet Johan Jørgen Holst og Yassir Arafat til fredssamtaler i Oslo, Ari Behn og Märtha Louise etter bryllupet i Trondheim – ikke minst kong Harald og dronning Sonja på deres mange turer i Norges kriker og kroker.

– Det er helt krise at det skal fases ut nå. Flyet har aldri vært i bedre stand enn det er i dag, sier løytnant Ole-Christian Bakken.

Han får støtte fra nestkommanderende ved 717-skvadron, Per-William Bertelsen. Ifølge majoren har VIP-stempelet, kanskje vært årsaken til at nettopp dette flyet er først ut av de tre DA-20 flyene i avdelingen. Samtlige skal bli satt på bakken for godt av Forsvaret og Luftforsvarets 717-skvadron nedlagt innen 2024.  

Nestkommanderende ved 717-skvadron Per-William Bertelsen synes det er synd at DA-20 settes på bakken.
Nestkommanderende ved 717-skvadron Per-William Bertelsen synes det er synd at DA-20 settes på bakken.
KALIBRERING: Flyet har en helt sentral rolle i kalibrering av navigasjonsmidler for innflyging til flyplasser.
KALIBRERING: Flyet har en helt sentral rolle i kalibrering av navigasjonsmidler for innflyging til flyplasser.

Banesåret. – Det er mulig det ble banesåret for flyet. Selv om vi aldri har sagt nei til kongen så lenge flyet har vært tilgjengelig, har det ikke vært det viktigste oppdraget vårt, sier Bertelsen.

Flyet har nemlig en helt sentral rolle i kalibrering av navigasjonsmidler for innflyging til flyplasser, forteller han.

– Vi har forsøkt å formidle at 125-flyet («Kongeflyet» journ. anm) først og fremst er en kalibreringsmaskin, ikke for VIP-transport. På det punktet føler jeg ikke at vi har blitt hørt, sier Bertelsen og viser til at bare én av fem turer er transport av såkalt «VIP-er».  

Nå skal kalibrering av Luftforsvarets flytårn, som blant annet hjelper i forbindelse med innflygingsprosedyrer til flyplasser, overlates til andre. Forsvarets VIP-transport skal avvikles.  

VIP: Slik ser DA-20 ut innvendig. Flyet brukes både til kalibrering og til VIP-flygninger.
VIP: Slik ser DA-20 ut innvendig. Flyet brukes både til kalibrering og til VIP-flygninger.
SETTES PÅ BAKKEN: I løpet av 2017 skal DA-20 settes på bakken.
SETTES PÅ BAKKEN: I løpet av 2017 skal DA-20 settes på bakken.

Ikke prioritert. Ifølge Marita Isaksen Wangberg i Forsvarsdepartementet (FD), er forsvarssjefen gitt i oppdrag å fase ut DA 20-flyet som har fløyet VIP-er og hatt kalibreringskapasitet innen 2017. Ressursene skal brukes på «høyere prioritert virksomhet»

Wangberg forteller også at Luftforsvaret ikke skal videreføre VIP-flyging.

– Det aldrende flyet er ikke lenger dekkende for behovet til VIP-flyging. Kongehuset har bare unntaksvis benyttet seg av Jet Falcon, sier Wangberg som understreker at dersom kongen ønsker, er han mer enn velkommen om bord noen av Luftforsvarets andre fly.

Sivile overtar. Ifølge forsvarssjefens talsperson og fagmilitær pressevakt, oberstløytnant Frank Sølvsberg, skal sivile selskaper ta over Luftforsvarets kalibreringskapasitet.

– Det er innledet kontraktsforhandlinger med sivile selskaper om levering av kalibreringstjenester, men så lenge forhandlingene pågår er det dessverre ikke mulig å si noe mer konkret om hvem som skal gjøre dette, sier Frank Sølvsberg.

Ifølge Sølvsberg skal hele Forsvarets behov for kalibreringsflyging bli dekket gjennom en slik avtale, og spare Forsvaret rundt fire millioner kroner i året.

PS. I langtidsplanen for Forsvaret er det besluttet å fase ut alle tre DA-20 fly og legge ned 717-skvadronen innen 2024 som følge av anskaffelsen av fem nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon.

Powered by Labrador CMS