Nyheter:

Hercules-fly nær ved kollisjon under Cold Response

Et av Forsvarets Hercules fly måtte gjøre en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget under øvelsen Cold Response.

Det var under øvelsen Cold Response 11. mars at to norske C-130J Hercules transportfly var i samtrening med kampfly i et øvingsområde vest av Lofoten.

Her ble det øvet på formasjonsflyging under visuelle forhold i lav høyde med bruk av nattoptikk. Mot slutten av oppdraget kom formasjonen utilsiktet nær øya Mosken, hvorpå det fremste flyet i formasjonen måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget, skriver Forsvaret i en pressemelding tirsdag 17. mars.

Undersøkelsesgruppe

Med bakgrunn i hendelsens alvorlighetsgrad og læringspotensial, har sjef Luftforsvaret besluttet å oppnevne en forsvarsintern undersøkelsesgruppe. Hendelsen undersøkes nå i henhold til Forsvarets regelverk, heter det i pressemeldingen tirsdag.

I tillegg har Luftforsvaret anmodet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) om å gjennomføre en selvstendig undersøkelse av hendelsen.

– Det er viktig å avklare hva som har skjedd, hvorfor det skjedde og ikke minst hvordan vi skal unngå at noe lignende inntreffer på nytt. Samtidig er vårt fokus nå å ivareta involvert personell og resten av avdelingen, sier generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret.

KEBNEKAISE-ULYKKEN

Den 15. mars er det åtte år siden et norsk Hercules-transportfly krasjet inn i den vestre fjellveggen et lite stykke under ryggen på Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise. Flyet deltok på militærøvelsen Cold Response og hadde fem norske offiserer om bord. Alle omkom i ulykken.

Forsvarets forum var på ulykkesstedet noen dager etter ulykken.

Les reportasjen fra Kebnekaise.


Ulykken ble undersøkt av Statens haverikommission i Sverige. Den foreløpige havarirapport ble lagt frem den 11. mai 2012. Ifølge den svenske havarikommisjonens rapport ble ulykken forårsaket av at Hercules-flyet ikke var oppmerksom på at flygelederne ga feilaktige klareringer og heller ikke forstod den risiko som var forbundet med å følge disse.

I 2019 ble det kjent at flybesetningen ikke hadde hatt kart som viste høyden på fjellet Kebnekaise. Det var en opplysning som ikke tydelig fremkom i havarirapporten, men som en intern undersøkelse i Luftforsvaret fant etter at en tidligere ansatt hadde varslet om dette i 2017. I brevet fra varsleren kommer det sterk kritikk mot Luftforsvaret og forhold rundt ulykken på Kebnekaise.

Powered by Labrador CMS