Nyheter:

TILLITSVALGTE: Fra venstre Stein-Håkon Eilertsen i NOF, Geir-Atle Johansen i NTL, Finn-Allan Westjord i Fellesforbundet, Hanna Mikalsen i BFO og Eric Rasmussen i KOL. Foto: TORBJØRN LØVLAND
TILLITSVALGTE: Fra venstre Stein-Håkon Eilertsen i NOF, Geir-Atle Johansen i NTL, Finn-Allan Westjord i Fellesforbundet, Hanna Mikalsen i BFO og Eric Rasmussen i KOL. Foto: TORBJØRN LØVLAND

Håper på snuoperasjon

Ansatte og tillitsvalgte håper et nytt storting vil snu flyttevedtaket om Andøya flystasjon. Samtidig har Luftforsvarsstaben begynt å legge til rette med nye virkemidler for jobb på Evenes.

Publisert Sist oppdatert

Omstillinga på Andøya kan bli den mest krevende Forsvaret har stått overfor. Derfor vil Luftforsvaret stille med en virkemiddelpakke som strekker seg litt lenger for å skape forutsigbarhet.

– Vi har nylig presentert en tiltakspakke på Andøya, for å gi personellet mer forutsigbarhet. De ansatte er opptatt av å forstå hvordan omstillingen treffer dem; når virksomheten på Andøya blir lagt ned, og hvilken jobb de får etterpå. Mange er usikre på hvordan det blir å pendle til Evenes. Vi ønsker å gi den enkelte flest mulige avklaringer så tidlig som mulig, sier personellsjef Ken Gøran Bjørk i Luftforsvaret.
Han legger til at personellet også har mulighet til å søke om ulike virkemidler som kan gjøre overgangen til nytt tjenestested enklere. 

–Man kan for eksempel søke om støtte til meglerutgifter ved kjøp av ny bolig, dekning av barnehageutgifter, dekning av flyttekostnader osv. Flere har hus som de er redd for at de ikke får solgt. Hvis de kommer i en slik situasjon, vil Luftforsvaret som en overgangsordning stille med bolig til dem på Evenes, sier personellsjef Ken Gøran Bjørk i Luftforsvaret.

Miljøet er nå så sårbart at hvis vi har én mann i manko kan over hundre bli passive i dagevis.
- Stein-Håkon Eilertsen, NOF-tillitsvalgt.


Mister kompetanse. Oberst Bjørk forteller at cirka 30 prosent av Andøya-personellet allerede har indikert at de vil bli med til Evenes, men det er gjerne de som ikke ønsker å bli med som har markert seg mest så langt.

NOF-tillitsvalgt Stein-Håkon Eilertsen registrerer at Luftforsvaret strekker seg langt for å få folket med seg til Evenes. Men det er utålmodighet og fortsatt stor skepsis til selve grunnlaget for flyttinga:

– Ti-femten personer har sluttet på stasjonen, og flere er i tenkeboksen. De eldre takker for seg når de runder 57. Det blir det en dominoeffekt av. Vi ser for oss en større kompetanseutfordring enn tilfellet Bodø-Ørland, men ledelsen har ikke innsett det. De som tenker karriere risikerer nå å bli låst til en stilling på Andøya for at drifta skal gå rundt her ute. Miljøet er nå så sårbart at hvis vi har én mann i manko kan over hundre bli passive i dagevis, påstår Eilertsen.

Han forteller at Orionflyene tidligere gjerne sto på bakken fordi man manglet deler. Nå kanselleres flygninger fordi man mangler personell.

Vi harkommet med en tiltakspakke på Andøya, for å gi personellet mer forutsigbarhet. Man kan for eksempel søke om støtte til meglerutgifter ved kjøp av ny bolig .
–Gen Gøran Bjørk, personellsjef Luftforsvaret. 


– Nå har det vært jubileum, flyshow og folkemøte. Når gir dere opp kampen for Andøya?

– Vi bøyer oss aldri før sannheten kommer på bordet. Vi forlanger ærlighet. Det gjelder ikke bare tallene for økonomien, men også det som har med arealene på Evenes å gjøre, og synergien med E-tjenesten. Hvor skal alliert støtte gjøre av seg? Andøyas deadline er når spaden settes i jorda for P-8, og det er et stykke til, påpeker Eilertsen.

– Vi bøyer oss aldri før sannheten kommer på bordet. Vi forlanger ærlighet. 
-Stein-Håkon Eilertsen, NOF-tillitsvalgt. 


Feilberegnet Bodø. Situasjonen kan sammenlignes med flyttingen av kampflyvirksomheten fra Bodø til Ørland.

– Til Ørland var planen å overføre folk fra Bodø hvert år. Det gikk ikke, og vi måtte bygge opp fra «scratch» og rekruttere nytt personell. Det meste på Ørland er i rute – uavhengig av Bodø. Men det har kostet litt mer, slås oberst Bjørk i Luftforsvarsstaben fast.


Oppbygningen på Evenes vil skje over tid, og det er ikke bare personellet på Andøya som skal dit. Også personell fra 717 skvadronen på Gardermoen skal til Evenes. I tillegg kan Bodø være et sted å rekruttere.

– Andøya har et sårbart miljø, og det er viktig for oss å beholde så mange som mulig så lenge som mulig, sier Bjørk.

Forholdene er også spesielle på Andøya, fordi det er et mye mindre samfunn enn i Bodø, og hele samfunnet er berørt av omstillingen.

Personellsjefen vedgår at den kan bli vanskelig å kopiere det tette og gode miljøet over til Evenes. Han regner med at mange vil pendle i starten.

– Vi skal legge til rette for de som vil pendle, ellers vurderer vi boligområder primært på strekningen Harstad - Evenes, sier Bjørk, som i de siste ukene har hatt flere møter med ansatte, ledelsen, tillitsvalgte og verneombud på Andenes. Der har både bolig, flyruter, turnus og andre temaer vært diskutert.

Vi skjønner ikke konklusjonene – i 2012 var vi beste Orion-base, nå er vi ubrukelige. 
– Geir-Atle Johansen, NTL-tillitsvalgt.


Utbredt mistillit. 
Skal vi tro de tillitsvalgte, er mistillit grunnlag til flytteskepsisen:
– Vi skjønner ikke konklusjonene – i 2012 var vi beste Orion-base, nå er vi ubrukelige. Hos oss har to yngre sluttet fordi de ikke ser noen framtid på Andøya, sier brannkonstabel og NTL-tillitsvalgt Geir-Atle Johansen.

– Det er vanskelig når vi ikke ser sannhetsgehalten i grunnlaget vi får lagt fram. Forsvarssjefen ville ha MPA-flyene bort, mens politikerne ville beholde tjenesten og flytte oss. Løsningen hadde vært to prosent av nasjonalproduktet til Forsvaret, sier BFO-tillitsvalgte Hanna Mikalsen. Familien hennes har nå droppet planene om boligkjøp, og det er mangel på militære boliger på Andøya.

– Sammenliknet med andre har Norge en billig og effektiv MPA. Nordområdene og fiskeressursene er viktige for oss, skyter Finn-Allan Westjord fra Fellesforbundet inn.

Han føler Andøya blir hørt, men ikke forstått.

– Det er viktig å få videreført den unike kompetansen, som er bygget opp ved 333 skvadronens maritime flyoperasjoner siden 1942, til operasjoner med P-8 Poseidon. Luftforsvarsstabens tiltakspakke ser vi som det første steget for å kunne gi personellet etterlengtet forutsigbarhet. De ansatte har i tillegg blitt lovet individuelle samtaler og karriereplaner for å kunne planlegge for fremtiden, og dette sees det frem til, blant annet ettersom flere opplever å være bundet til tjeneste på Andøya i mange år fremover, sier flyger og KOL-tillitsvalgt Eric Rasmussen.
– Spesielt flygere og navigatører har lang plikttjeneste, henholdsvis 12 og 8 år etter tildeling av vingen i USA, og de synes det er meget vanskelig å etablere seg med tanke på dagens situasjon. Flere besetningsmedlemmer har søkt videre tjeneste i Forsvaret, men opplever stor frustrasjon over å bli holdt tilbake på Andøya. Totrinnskontrakter eller avtale om videre skolegang kan være gode virkemidler for å gi forutsigbarhet. I tillegg er den militære og sivile boligsituasjonen på Andøya utfordrende, og de seneste årene har vi sett en stor økning i antall ansatte som pendler. Kompetansegrunnlaget på 333 skvadron har dessverre over lengre tid blitt redusert, enkelte kategorier er lavt bemannet og mange går av med pensjon innen 133 Luftving opererer P-8 Poseidon fra norsk jord, påpeker Rasmussen.

Powered by Labrador CMS