Nyheter:

Får beholde lønnen under utdanning

14 flygere og navigatører som Luftforsvaret hadde sendt til USA, sto i fare for å ikke få lønn under resten av krigsskoleutdanningen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye utdanningsreformen i Forsvaret gir hver kadett på Luftkrigsskolen 1G i utbetaling hvert år. Det tilsvarer omtrent 90.000 kroner. Tidligere fikk de lønn som fenrik. Dette utgjør omtrent 330.000 kroner i året.

De 14 flygerne og navigatørene som det her er snakk om, startet sin utdanning før den nye utdanningsreformen trådte i kraft og er allerede blitt beskikket offiserer og ferdig med fagutdanningen sin i USA.

Beholde lønn. Nå gjenstår utdanningen ved Luftkrigsskolen for de 14 flygerne og navigatørene, og i et brev til Forsvarsstaben anmoder Forsvarets høgskole/Luftkrigsskolen av de får beholde sin lønn under utdanningen i Norge, selv om det nå er innført en utdanningsreform som gir hver kadett på Luftkrigsskolen 1G i avlønning hvert år.

Det har ved flere tilfeller vært nødvendig å sende elever direkte over til USA for flyger- og navigatørutdanning

– Siden innføringen av treårig bachelorutdanning i 2005, har normalen for grunnleggende offisersutdanning (GOU) av flygere og navigatører vært å gjennomføre første året ved Luftkrigsskolen (LKSK) – før videre fagutdanning i USA. Men det har ved flere tilfeller vært nødvendig å sende elever direkte over til USA for flyger- og navigatørutdanning. Dette skyldtes blant annet innfasing av nye flytyper og behov for flere navigatører samt avgang av personell, skriver brigader Aage Longva, stabssjef/NK Luftforsvaret i brevet til Forsvarsstaben.

Luftforsvaret anmoder om at personell som ble styrt rett på fagutdanning, får gjennomføre GOU med lønn

- Luftforsvaret anmoder om at personell som ble styrt rett på fagutdanning, får gjennomføre GOU med lønn. Luftforsvaret finner det ikke problematisk at det blir ulike vilkår mellom kadettene på LKSK, ettersom nevnte personellkategori allerede er beskikket offiserer og ferdig med fagutdanningen.

Sier ja. HR-sjef Tom Simonsen i Forsvarsstaben anerkjenner problemet og skriver i svarbrevet sitt at Forsvaret er forpliktet til å opprettholde de økonomiske betingelsene som gjaldt da personellet ble tatt opp til utdanningen.

– Personell som ble tatt opp til GOU før utdanningsåret 2018/2019, har krav på de økonomiske betingelsene som gjaldt da de ble tatt opp. Kostnader knyttet til allerede inngåtte betingelser skal finansieres av Luftforsvaret, skriver Simonsen, som understreker at personell som blir tatt opp fra og med utdanningsåret 2018/2019 skal bli kompensert i henhold til nye bestemmelser.

Personell som ble tatt opp til GOU før utdanningsåret 2018/2019, har krav på de økonomiske betingelsene som gjaldt da de ble tatt opp

– Dette gjelder også om personellet midlertidig utsetter utdanningen.

Powered by Labrador CMS