Krever millioner for asfalt

Forsvaret kreves for 3.3 millioner etter fjorårets vinterøvelse i Midt-Norge. Kan man forvente noe lignende etter Joint Viking?

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret har allerede betalt nærmere 1,8 millioner kroner for fysiske skader på rekkverk og skilt etter Cold Response i Midt-Norge i mars i fjor og bestrider ikke de faktiske forholdene. Men Nord-Trøndelag fylkeskommune mener synlige merker etter tunge kjøretøyer – gjerne med snøsko eller ispigger – er noe som ikke kan regnes som slitasje. Og de har regnet ut hvor mye disse skadene forkorter levetida på asfaltdekket. Derfor utgjør kravet på 3,3 millioner kroner ikke hele skaden. I alt er 47 km fylkesvei og 8 km riksvei skadd av snøsko på beltekjøretøyer i Midt-Norge.

– Vi er ikke kravstore, men dette er mye penger for fylkeskommunen. En avklaring i saken har betydning for hvordan vi forholder oss neste gang det kommer en søknad om dispensasjon fra aksellast på fylkeskommunale veier, sier spesialrådgiver Sidsel Bryne i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vi er ikke kravstore, men dette er mye penger for fylkeskommunen​

I forkant av øvelsen ble det inngått en avtale mellom vegmyndighetene og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Der ble normale slitasjeskader holdt utenom det som skulle erstattes. Men det heter også i avtalen at tyngre beltekjøretøy skal bruke gummisko ved kjøring på veg. Forsvaret mener skader etter snøsko er å regne som slitasje. Med samme argumentasjon har de også nektet å betale ei regning på over ti millioner kroner etter øvelser i Troms de senere årene.

– Det må nok bli en juridisk avklaring her slik at vi på lavere nivå skal slippe å diskutere dette hver gang problemstillingen dukker opp, sier major Marianne Bø ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Forsvaret mener skader etter snøsko er å regne som slitasje

Den restriktive erstatningspraksisen ser ut til å slå tilbake mot Forsvaret: Under en øvelse i Troms i juni i fjor måtte de tyngste kjøretøyene holde seg langs E6 og fikk ikke bruke sideveiene av vekthensyn. Under vinterøvelsen som pågår nå i Finnmark, gjelder også strengere rammer for hvor lange veiakser selve striden kan utøves på, såkalte stridssoner.