Nyheter:

En Leopard 2A stridsvogn fra Telemark bataljon på Nato-oppdrag i Litauen i 2017.
En Leopard 2A stridsvogn fra Telemark bataljon på Nato-oppdrag i Litauen i 2017.

– Ingen tid å miste

​Senterpartiet vil ha nye stridsvogner med en gang, og mener regjeringspartiene viser liten interesse for å styrke Hæren. Høyre svarer at Senterpartiet mangler troverdighet som forsvarsparti.

Publisert Sist oppdatert

 Uten moderne stridsvogner, vil Hæren med stor sannsynlighet tape i strid mot en motstander med moderne stridsvogner, sier Liv Signe Navarsete.

Tirsdag 15. mai presenterer Frank Bakke-Jensen det videre arbeidet med nye stridsvogner. Det skjer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– For at våpensystemene i Hæren skal kunne virke sammen, må alle kapasitetene oppgraderes, sier Navarsete.

– Norge har investert om lag ti milliarder kroner i moderne kampvogner. Vi får ikke nyttiggjort oss disse på en skikkelig måte om vi ikke også investerer i moderne stridsvognkapsitet. Senterpartiet har hele tiden kjempet for dette.

– Hva forventer Senterpartiet fra forsvarsministeren?

– Vi håper at forsvarsministeren gjør det klart at regjeringen vil sikre en helt nødvendig moderne stridsvognkapasitet til Hæren. Senterpartiet kjempet både under behandlingen av langtidsplanen i 2016 og under behandlingen av landmaktproposisjonen i 2017 for å kjøpe inn topp moderne stridsvogner. Dessverre ville ikke de andre partiene på Stortinget støtte oss i dette, slik at man fikk et noe ullent vedtak om leie eller leasing av stridsvogner. Høyre og Frp har vist svært liten interesse for å styrke Hæren, og med dette som bakgrunn blir jeg dessverre ikke overrasket om regjeringen nok en gang vender tommelen ned for kjøp av nye stridsvogner. 

– Bør det settes av konkrete midler til stridsvogner i revidert nasjonalbudsjett?

– Ja. Det bør settes av midler til dette med en gang. Norge har ingen tid å miste. Samtidig er det viktigste at Stortinget får slått fast en gang for alle at det skal investeres i moderne stridsvogner for Hæren.

Det bør settes av midler til dette med en gang. Norge har ingen tid å miste

– Hva blir konsekvensene for Hæren dersom man ikke får nye stridsvogner før i 2025?

– At regjeringen i langtidsplanen brukte uttrykket tidligst 2025 er en avledningsmanøver for å skape usikkerhet. Både vi, Forsvaret, regjeringen og ikke minst produsent av stridsvogner vet at det med all sannsynlighet ikke kommer en ny generasjon stridsvogner før i 2035. Norge kan i verste fall blir stående i nesten en generasjon uten et velfungerende hovedkampsystem for Hæren. Dette er uakseptabelt!

– Har Senterpartiet tatt stilling til hva slags type stridsvogn man bør anskaffe?

– Valg av leverandør og endelig versjon må selvsagt regjeringen legge frem som en sak. Men det er svært viktig at Forsvaret fungerer best mulig i kamp sammen med våre allierte. Derfor anser Senterpartiet det som naturlig at vi prioriterer samme type stridsvogn som våre allierte.

– Hva tenker dere om at det har tatt så lang tid å få tatt en avgjørelse i denne saken?

– Sendrektigheten i denne saken er nesten ikke til å tro! Den viser at regjeringen under Erna Solberg og Siv Jensen har nedprioritert Forsvaret generelt og Hæren spesielt. Først utsatte regjeringen behandlingen av langtidsplanen. Så la man fram en langtidsplan som inneholdt verken penger til investeringer eller drift av Hæren og Heimevernet. Så vedtok et stortingsflertall en innstilling til landmaktproposisjon som ikke avklarte situasjonen for helikopter, stridsvogner eller 2. bataljon. Når det nå kommer frem at det fortsatt ikke er satt av investeringsmidler til stridsvogner eller kanskje ikke lar seg gjøre å leie inn stridsvognkapasitet, illustrerer det problemet med å gjøre slike utsettelsesvedtak.


Forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes
 sier at Høyre mener det er et fagmilitært anliggende å anbefale hva slags type stridsvogn Hæren skal ha.

– Regjeringen har gitt sine føringer for landmakten i landmaktsproposisjonen, med en anbefaling om at landmakten skal ha en moderne stridsvognskapasitet, sier han.

– Hva gjelder Liv Signe Navarsetes påstander, mangler Senterpartiet totalt troverdighet som forsvarsparti. Under Senterpartiet var Forsvaret sulteforet og underfinansiert. Heimevernet øvde nesten ikke, og Marinens fartøyer lå til kai.

Elvenes mener at fra 2005 til 2012 var det bare fiskeri- og landbrukssektoren som hadde dårligere budsjettvekst enn Forsvaret. 

– Denne regjeringen øker forsvarsbudsjettet med 180 milliarder kroner de neste 20 årene, og sørger for at Forsvaret får utstyret det trenger til å forsvare Norge. Vi bruker mer enn noen gang på nye våpen og nytt utstyr, inkludert til landmakten. 

Vi bruker mer enn noen gang på nye våpen og nytt utstyr