Nyheter:

Forskjeller: Folk på landet er i større grad i stand til å kunne håndtere en krise, mener Cecilie Daae.
Forskjeller: Folk på landet er i større grad i stand til å kunne håndtere en krise, mener Cecilie Daae.

– Ikke beredt

For øke evnen til å håndtere kriser, lanserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en kampanje rettet mot byfolk.

Publisert Sist oppdatert

Kunne du klart deg selv – uten strøm, telefon og internett – uten hjelp fra myndighetene i 72 timer? Det er noe hver enkelt av oss må klare, mener Daae (56). Dersom flere krisescenarier inntreffer samtidig kan det være at tjenestene vi tar for gitt, ikke fungerer. I samarbeid med Oslo kommune sparkes det i gang en egenberedskapskampanje. Den er rettet mot innbyggere i hovedstaden, forteller direktøren i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kan det være at for mye ansvar skyves over til den enkelte?

– For å bygge et robust Norge må innbyggerne ha en viss grad av egenberedskap, sier Daae.

– Kampanjen i høst blir en start for å få befolkningen vår bedre forberedt enn de er. Vi «ruller» det ut i Oslo først slik at andre kommuner kan gjenbruke det om de ønsker, sier direktøren.

Beredskap. Daae mener det er på tide å flytte fokus – fra hva vi har krav på av velferdsgoder til å ta ansvar for vår egen sikkerhet. Hun er tydelig på at folk på landet i større grad er forberedt i en krisesituasjon.

– Folk i større norske byer lever i stor grad etter «just in time»-prinsippet. De er vant med å få tak i det de trenger når som helst.

– Det kan man ikke nødvendigvis regne med.

Cecilie Daae sitter på en benk nedenfor rådhuset. Under en stekende sol, gjemt i skyggen, forteller hun om ekstremvær, brannfare og en sviktende bevissthet om egen sikkerhet. Godværet har allerede ført til skogbrannfare. 

– Enkelte føler seg frigjort fra sitt eget ansvar. 

Hvis det fortsetter kan det føre til en mer prekær vannmangel. Daae sier hun ikke ønsker å moralisere, likevel kan hun av og til bli oppgitt.

–  Ja, du skulle kanskje tro at det er sunn fornuft ikke å kaste fra seg sigarettsneipen eller bruke engangsgrill når det er ekstrem brannfare.

– Enkelte føler seg frigjort fra sitt eget ansvar.

Ekstremt. Hun forteller at DSB I løpet av kort tid har vi gått fra å varsle om flom til å advare mot skogbrannfare. Det er uvanlig, og kanskje noe som vitner om varige klimaendringer med mer ekstreme værutslag, sier Daae.


– Men jeg må berømme folk på Vestlandet og i Nord-Norge for hvordan de takler utfordringer.  Vi har mye å lære av dem.

– Og jeg er på ingen måte noen dommedagsprofet, skyter Daae inn.

Hun ble nylig titulert som «Frøken dommedag» av Finansavisen.

– Det kjente jeg meg ikke helt igjen i, ler Daae.

– Norge er trygt altså, understreker hun –  før samtaleemnet skifter:

Øvelser. Cybertrusler, klimaforandringer, naturkatastrofer og menneskeskapt ødeleggelse i form av terror og krig. Det er mye å bekymre seg for – og det er enda bedre å være forberedt, mener Cecilie Daae. 

– For å bygge et robust Norge må innbyggerne ha en viss grad av egenberedskap

Alle husholdninger burde ha en batteridrevet radio for å kunne holde seg oppdatert ved et strømbrudd, og brannøvelser bør gjennomføres årlig.

– Vi har likevel en litt mer forsiktig tilnærming enn svenskene, sier hun og viser til kampanjen fra nabolandet som skapte mye medieoppmerksomhet tidligere i år.

Der ble svenskene oppfordret til å hamstre mat og i verste fall; forberede seg på krig.

– Sånn blir ikke vår kampanje.