I tjeneste for Norge

​«I tjeneste for Norge» er en evalueringsrapport om Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mottok rapporten 6. September. Den viser at det er gjort store fremskritt i arbeidet med oppfølging av veteraner de siste årene. Samarbeidet mellom de syv involverte departementene, Forsvaret og veteranorganisasjonene hatt stor betydning, ifølge rapporten