Nyheter:

I rute med oppbyggingen i Finnmark

På Porsangmoen skal hær og heimevern være under felles kommando. – Nytt og unikt, mener oberst Jørn Erik Berntsen.

Publisert Sist oppdatert

Den nye sjefen for Finnmark landforsvar (FLF) har rukket å bli godt kjent på Porsangmoen de månedene han har vært der. 

Fram til nå har det vært i underkant av 100 forsvarsansatte på Porsangmoen, hovedsakelig HV-17, alliert treningssenter og på forpleinings- og verkstedsiden samt Forsvarsbygg. Nå er en stridsgruppe, Kavesk 2 i 2. bataljon, på om lag 150 soldater på plass. Soldatene er det første leddet i det som skal bli en ny kavaleribataljon – Porsanger bataljon – og gjenoppbyggingen av Porsangmoen leir. I tillegg er man i gang med å bygge opp staben for det som blir Finnmark landforsvar. Etter planen skal man være fullt operativ (FOC) fra 2022 med en begynnende operativ status fra januar 2020 (IOC).

– Nye FLF handler om at Hæren er til stede igjen i denne delen av Finnmark, sier oberst Jørn Erik Berntsen, og viser til at gamle FLF ble lagt ned i 1995.

I gang til sommeren 

Den nye kavaleribataljonen, som vil bestå av omtrent 400 soldater samt det nye Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger, vil føre til en betydelig styrking av Hæren i Finnmark over tid. I tillegg styrker man Heimevernet med flere og bedre våpen.

De neste milepælene blir å etablere en rekrutt- og fagskole i leiren for Hæren og vernepliktsutdanning for Heimevernet. Disse skal være i gang til sommeren. Det betyr ytterligere 150 personer til Porsangermoen.

Organisatorisk vil den nye kavaleribataljonen (Porsanger bataljon), GSV og HV-17 være underlagt FLF.

Det er nytt og unikt at hær og heimevern er under felles kommando

– Det viktigste blir å få disse til å spille sammen. Det er nytt og unikt at hær og heimevern er under felles kommando. Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig HV er for å få dette til, sier Berntsen.

HV-17 beholder sin stab. Samtidig er FLF i ferd med å bygge opp sin stab.

– Det kommer til å bli et tett samarbeid mellom FLF-staben og HV-17, med delvis integrering.

Muggsopp

Leiren på Porsangmoen er igjen blitt en hær-leir etter mange år under HV-17s kontroll. Totalt skal det investeres 1,5 milliarder kroner i blant annet bygningsmasse for å ta imot alle soldatene. Berntsen sier det blir en kombinasjon av nye bygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

I noen av byggene skal det være ganske slitt, og det er funnet muggsopp enkelte plasser.

Det skal ikke være muggsopp der du jobber og bor

– Per nå har det handlet om å skaffe gode nok fasiliteter for de soldatene som allerede er på plass. Det har samtidig betydd at vi har måtte gjøre noen forbedringer på bygningsmassen. Det handler om å ta ting steg for steg. Bygningene er bra, men gamle og har stått delvis tomme over mange år. Derfor er det ikke usannsynlig at vi finner ting som må rettes på. Det skal ikke være muggsopp der du jobber og bor, sier Berntsen.

Når avdelingen er fullt ut operativ en gang før 2025 med rundt 400 nye soldater på plass, så betyr det også at det må bygges nye kaserner.

Dyre flybilletter

– I dag er det om lag 150 soldater her. Noe av det tunge materiellet er på plass. Stridsgruppen som allerede er her, er per i dag underlagt sjef 2. bataljon og er et resultat av et spleiselag i Hæren, bestående av soldater og materiell hentet hovedsakelig fra 2. bataljon og Kampeskadronen fra Rena, men også andre avdelinger. Disse har fått en veldig god start, mener Berntsen.

I 2022 skal alt være underlagt sjef FLF. Det skal være under taktisk kommando allerede i 2020. Obersten har inntrykk av at soldatene trives i leiren, men har ett hjertesukk.

Per nå er flytilbudet fra Lakselv for dårlig og prisene for høye

– De fleste av det unge befalet  pendler ikke, men har likevel et behov for å reise hjem av og til for å treffe kjærester og familie. Flytilbudet fra Lakselv er for dårlig og prisene for høye. Så jeg håper at vi så raskt som mulig kan få et bedre flytilbud med lavere priser.