Hybride trusler

​Norge blir med i finskledet internasjonalt senter mot hybride trusler. Finland, Frankrike, Latvia, Litauen, Polen, Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA er også tilknyttet det finske senteret, som ble etablert i april 2017.