Debatt:

HV-soldat: – Vi løser oppdraget

Det er politiet og Forsvaret som forvalter statens voldsmonopol – ikke sivile aktører med begrenset politimyndighet, skriver sanitetsbefal i HV Pål-Marius Johansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​Som følge om regjeringens beslutning 12. mars ble det innført en rekke tiltak, som omtales som de mest inngripende siden 2. verdenskrig. Da valgte ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune å be om bistand fra Heimevernet, for å sørge for at utlendinger som ankom Norge via hovedflyplassen ble satt i karantene.

Bistandsanmodningen kom rett før midnatt den 13. mars og rundt klokken fem på morgenen 14. mars stilte utrykningseskadronen fra HV02 en tropp klar til å løse oppdraget. HV bisto helsepersonell fra Ullensaker kommune med å informere utenlandske passasjerer om at de kunne velge mellom 14 dagers karantene i Norge eller å returnere til respektive hjemland. 

26. mars kunne man lese en artikkel hvor overskriften var «Ble permittert da Heimevernet kom inn: – Til å grine av», en overskrift som senere ble endret til «Ble permittert etter at Heimevernet kom inn: – Til å grine av».

Denne første overskriften skapte reaksjoner på sosiale medier. Mange stilte spørsmålstegn ved hvorfor HVs soldater erstattet vektere, som dermed ble permittert.

Heimevernet erstattet ikke vektere

Den opprinnelige artikkelen ga inntrykk av at vektere ble permittert, som en direkte følge av at Heimevernets soldater inntok Oslo Lufthavn. 

Dette stemmer ikke.

Da Heimevernet rykket inn, var flyplassen i tilnærmet ordinær drift og Nokas sine vektere var dermed opptatt med slike normale oppgaver knyttet til driften av flyplassen. Heimevernets mandat var å støtte Ullensaker kommune med å gjennomføre tiltak knyttet til kommunens arbeid i gjennomføringen av restriksjonene bestemt av regjeringen.  Nokas permitterte 81 vektere fra og med søndag 15.mars.

Ønsker du å bidra i debatten om Forsvaret? Send oss en epost på [email protected] 


Mandag 16. mars ble det innført forsterket grensekontroll i Norge og Politidirektoratet (POD) ba Forsvaret om såkalt håndhevelsesbistand i forbindelse med dette og det ble for første gang siden 1905 utplassert soldater på grensen mot Sverige, samtidig som det ble satt soldater på grensen mot Finland. 

Som vi vet, har Forsvaret et permanent grensevaktoppdrag på grensen mot Russland. Disse soldatene ble gitt begrenset politimyndighet for å løse sitt oppdrag. Parallelt med at disse soldatene ble utplassert langs landegrensene, endret HV-soldatenes oppdrag på OSL seg til å være et bistandsoppdrag, til støtte for Øst politidistrikt (ØPD). 

I en krise, er man avhengig av å fatte beslutninger og treffe tiltak, innenfor korte tidsfrister. 


Politiets anmodning følger etablert praksis og er hjemlet i «Instruks om Forsvarets bistand til Politiet» også kalt bistandsinstruksen, hvor det blant annet heter:

«Politiet har ansvaret for å løse sine oppgaver med egne ressurser. I situasjoner der egne ressurser ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige, skal politiet snarest vurdere å be Forsvaret om bistand etter de regler som følger av denne instruks».

Scenarioet som vi står i, med en pandemi som rammer blindt og uavhengig om man er polititjenestemann, innbygger eller politiker, legitimerer dermed utløsing av bistandsinstruksen. Da man kan anta at et grensevaktoppdrag ville medføre at politiets ressurser snart ble utilstrekkelige eller utilgjengelige på grunn av sykdom, samt de normale oppgavene politiet har knyttet til ro, orden og etterforskning av kriminalitet.

– Jeg ønsker å skape klarhet i når Forsvaret lovlig kan bruke militær makt, blant annet for å unngå beslutningsvegring og handlingslammelse i fremtiden. Det sa jusprofessor Sigmund Simonsen til Forsvarets forum. Les saken her. 

Da behovet for skjerpet grensekontroll kom, var det HV-soldatene som sto på Oslo lufthavn, mens mange av Nokas sine vektere allerede var permittert. Derfor er det grunn til å tro at HVs soldater fremsto som den åpenbart gripbare ressursen ØPD hadde for hånden.

I en krise, er man avhengig av å fatte beslutninger og treffe tiltak, innenfor korte tidsfrister. Da er det naturlig at man velger den man har for hånden.

HV og politimyndighet

Det Heimevernet vi har i dag, er ikke som det Heimevernet jeg hørte om, da jeg vokte opp og frem til jeg avtjente førstegangstjenesten. Man snakket ofte nedsettende om HV-soldater og anså deres kompetanse som svært lav. HV-bål, full som en HV-soldat er eksempler på dette.

Det Heimevernet jeg kjenner, etter 11 år i tjeneste her, er ikke slik i det hele tatt.
Jeg begynte min HV- tjeneste i innsatsstyrke Derby i 2009, før jeg gikk over til områdestrukturen i 2011. Mitt første møte med mitt område, som tilsvarer et kompani, var i forbindelse med 22. juli 2011. 

Siden har det blitt øvelser opp til ni dagers varighet, hvert år, en rekke kurs, men også skarpe oppdrag, sist under den store Nato-øvelsen Trident Juncture. I denne perioden har jeg trent og øvet, men også praktisert militær- og midlertidig politimyndighet, sammen med mine medsoldater.

Det ligger i Heimevernets natur, at slikt vakthold er vanlig å øve på, også å utøve.  

Den militære politimyndighet er hjemlet i Lov om politimyndighet i Forsvaret, og gir enhver militær vakt, befalingsmann eller militærpolitimann rett og plikt til å opprettholde lov og orden, og utøve militær politimyndighet i umiddelbar nærhet til militært område eller beskyttelsesobjekt. Det ligger i Heimevernets natur, at slikt vakthold er vanlig å øve på, også å utøve. 

Statens voldsmonopol 

Den jevne soldat i Heimevernet kjennetegnes ved at han eller hun er voksen, gjerne passert 30 år og er reflektert og moden. Soldaten er også jevnt over vant til å forholde seg til andre mennesker i ulike stadier av livet og har ofte også erfaring fra internasjonale operasjoner. Summen av dette, er en soldat, som er kapabel til å påta seg ansvaret med å drive grensekontroll.

Helt til slutt, vil jeg minne om at når og hvis det kommer til det, er det politiet og Forsvaret som forvalter statens voldsmonopol – ikke sivile aktører med begrenset politimyndighet.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS