Nyheter:

Sjøheimevernet ble lagt ned i 2016. Arkivfoto.
Sjøheimevernet ble lagt ned i 2016. Arkivfoto.

HV kjøper småbåter

Heimevernet får investere i småbåter og maritimt materiell, men generalmajor Eirik Johan Kristoffersen avviser at det er en gjeninnføring av Sjøheimevernet.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 ble Sjøheimevernet lagt ned. I revidert nasjonalbudsjett tirsdag 15. mai la Regjeringen frem en anbefaling om å anskaffe «kommersielle småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell» for å ivareta vakthold og sikre objekter langs norskekysten.

– Heimevernet vil blant annet kunne bidra til å beskytte allierte fartøyer som ankommer norske havner. Småbåtene vil også kunne brukes til å sette inn patruljer i strandsonen og til etterforsyning av disse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

– Da Sjøheimevernet ble lagt ned, beholdt vi enkelte kapasiteter. De skal vi bruke videre, sier HV-sjef Eirik Johan Kristoffersen.

– Vi investerer i småbåter og materiell fordi det er kapasiteter vi trenger for å drive objektsikring.

– Det høres ut som en gjeninnføring av Sjøheimevernet?

– Det er det ikke. Dette er i tråd med oppdraget til Heimevernet. Vi skal drive styrkebeskyttelse i forbindelse med alliert mottak. Derfor har vi sett på måter å løse dette, sier HV-sjef Eirik Johan Kristoffersen.

Vi skal drive styrkebeskyttelse i forbindelse med alliert mottak. Derfor har vi sett på måter å løse dette

– Hvor mange småbåter vil det være snakk om? 

– Det er for tidlig å si. Det vi skal få på plass, er et system for rekvirering av sivile fartøy, som ved behov kan benyttes til å løse oppdrag i kystsonen, sier han.


Maritim satsing er én del av den foreslåtte styrkingen av Heimevernet. Regjeringen anbefaler i revidert nasjonalbudsjett at Heimevernet får 36 millioner kroner mer i 2018. Midlene skal bidra til 2000 ekstra soldater, nytt materiell og mer øving i nord. Det betyr at områdestrukturen vil bestå av 40 000 soldater. I tillegg skal det gjennomføres en kvalitetsreform. 

– 36 millioner kroner ekstra gir oss økt operativ evne. De kommer i tillegg til den satsingen vi allerede er lovet i Landmaktplanen, sier Kristoffersen. 

Mer øving skal være øremerket Troms. Det er fordi Ofoten er et viktig område, spesielt med tanke på å støtte alliert mottak, mener HV-sjefen. 

– HV-12 (Trøndelag) og HV-16 (Troms) spiller viktige roller her. Nå var det HV-16s tur.

Leder i Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) mener at satsingen på Heimevernet ikke er nok.

– Det er langt i fra det kvalitetsløftet vi ble lovet, sier hun. Les mer.