HV bekymret

Heimevernet har sendt en bekymringsmelding til Forsvarskomiteen på Stortinget om nedbemanningen i Heimevernet. – Hvis de legger ned flere områder, tar de bort en del av tryggheten i samfunnet, sier Heimevernets områdesjef Ole Anders Lund til NRK.