Nyheter:

KAN SNU: Hårek Elvenes (H) åpner for å snu om 2. bataljon og gå vekk fra konseptet om at den skal bestå av mobiliseringsdisponert personell (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).
KAN SNU: Hårek Elvenes (H) åpner for å snu om 2. bataljon og gå vekk fra konseptet om at den skal bestå av mobiliseringsdisponert personell (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).

Høyre om 2. bataljon: – Forsvarssjefens anbefaling vil veie tungt

Forsvarspolitisk talsperson i Høyre, Hårek Elvenes, åpner for at 2. bataljon kan være fullt oppsatt også i framtiden.

Publisert Sist oppdatert

Det vil i så fall være tråd med forsvarssjefens råd. I et intervju med Forsvarets forum sa admiral Haakon Bruun-Hanssen at det vil være mot hans anbefaling at 2. bataljon består av mobiliseringsdisponert personell – slik landmaktutredningen til regjeringen legger til grunn.

– Med den korte reaksjonstiden vi ser på som nødvendig for å ha et troverdig forsvar, må avdelingene være fullt oppsatt, sa Bruun-Hanssen til Forsvarets forum.

– VEIER TUNGT

Forsvarspolitisk talsperson i Høyre, Hårek Elvenes. 
Forsvarspolitisk talsperson i Høyre, Hårek Elvenes. 

På spørsmål om Høyre ikke lenger ønsker at 2. bataljon skal bestå av mobilseringsdisponert personell, svarer Hårek Elvenes følgende:

– Hans råd er tydelig, men 2. bataljon kan ikke videreføres med samme konsept som i dag.

For å gjøre 2. bataljon tilstrekkelig operativ må det innføres flere soldatinnrykk i løpet av året og rekruttskolen bør trekkes ut av avdelingen, skriver Elvenes i en e-post. 

Det innebærer blant annet at soldater er ferdig med den grunnleggende soldatutdanningen før de starter tjenesten i 2. bataljon, og ikke slik det er i dag hvor rekruttperioden gjennomføres i bataljonen på Skjold. Han mener det er forutsetning hvis 2. bataljon skal videreføres som en stående avdeling.

KORTSIKTIG FORSLAG

– Med kortere varslingstider trenger vi godt oppsatte avdelinger, ikke et forsvar basert på tilkalling.

Det sier Anniken Huitfeldt (Ap) til Forsvarets forum.

– At forsvarssjefen nå så sterkt anbefaler å bevare 2. bataljon fullt oppsatt vitner tydelig om hvor kortsiktig det vil være om høyreregjeringen nå insisterer på å nedbygge 2. bataljon, forsetter Huitfeldt som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.  

Hun mener at forslaget om å omgjøre 2. bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell, er et tegn på nedbygging av Hæren i Indre Troms. Det er et feil signal å sende samtidig som allierte i større utstrekning trener og øver i området, sier hun. 

– IKKE HENSIKTSMESSIG

Hvis forsvarssjefens råd blir lyttet til, vil det gir bedre forutsetninger til å planlegge for framtiden til 2. bataljon. Det mener sjef Hæren, Eirik Kristoffersen, som overfor Forsvarets forum i etterkant av fremleggelsen av det fagmilitære rådet, sa at Hæren ikke må havne i en situasjon hvor de blir nødt til å skalere ned, for så å bygge opp igjen.

– Det er ikke hensiktsmessig at man avvikler 2. bataljon som stående avdeling, for deretter å starte umiddelbar styrkeoppbygning av samme avdeling i påfølgende langtidsplan.

– Hvis omgjøringen av 2. bataljon til en mobiliseringsdisponert avdeling blir fullført i 2021, må vi bruke mer tid og ressurser på eventuelt å bygge bataljonen opp igjen. Min og Hærens erfaring er at det går fort å legge ned, men tar lang tid å bygge opp igjen det som først er nedlagt.

***

Tar tid å mobilisere

Hva innebærer egentlig det å mobilsere styrker? Professor i rettsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Sigmund Simonsen, forklarer litt om bakgrunnen: Han viser til Grunnloven og forsvarsloven og sier at det må komme en beslutning fra regjeringen om å innkalle mobiliseringsdisponert personell. Det gjelder med mindre det er en nødssituasjon og forholdsordren om øyeblikkeIig mobilisering i forbindelse med «Plakaten på veggen» slår inn. 

Det finnes få historiske eksempler fra at det har blitt gjort, sier Simonsen. Han peker likevel på et tilfelle; forløpet til 2. verdenskrig:

– Da anmodet Forsvaret om at det ble sendt ut mobiliseringsordre dagene i forveien. Men forsvarsministeren ba dem regne på hvor mye det ville koste først.
– Ordren kom 9. april og langt færre ble mobilisert enn det som ble innkalt, sier Simonsen.