Hovedverneombud ble gjort kjent med Skjold-bygging gjennom media

Hovedverneombudet for Hæren har truet med å stoppe utbygging på Skjold.

Publisert Sist oppdatert

Ved den såkalte «rep-leiren», like ved Skjold leir i Troms, skal Forsvaret etablere en semi-permanent løsning for å huse allierte soldater som vil til Norge for å trene om vinteren.

Nærmere 1000 nederlandske marinesoldater, som til nå har gjennomført vintertrening fra Åsegarden leir, skal være på plass i Skjold leir fra januar 2020.

Les mer om etableringen her: Her bygges leir for 1000 nederlandske marinesoldater

Thomas  Hansen, hovedverneombud
Thomas Hansen, hovedverneombud

I et brev til Forsvarsstaben stiller Hansen seg undrende til at han får vite om et så stort prosjekt gjennom media.

– Hærens hovedverneombud viser til oppslag i media om at det i løpet av 2019 skal bygges og etableres en ny «leir» for nederlandske avdelinger i Øverbygd. Hærens hovedverneombud har ikke mottatt formell informasjon om prosjektet og det er ikke lagt opp til medvirkning slik hovedverneombudet kan se det. Det samme bekreftes fra Forsvarets sentrale hovedverneombud, skriver Hansen i brevet.

Stopp utbyggingen

– Det er gjennom alliert treningssenter i Hæren de utenlandske styrkene øver og trener i Norge og det er dermed gjennom Hærens vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg det må utøves medvirkning i arbeidsmiljøspørsmål knyttet til disse. For å kunne utøve medvirkning må man ha god kjennskap til den virksomheten og de arbeidsoppgavene som skal utføres, fastslår Hansen, som i brevet ber Forsvarsstaben stoppe utbyggingen frem til lovpålagt medvirkning er ivaretatt.

Etter at brevet ble sendt Forsvarsstaben og Forsvarets forum har tatt tak i saken, innrømmes det at hovedverneombudet skulle vært involvert fra starten.

– Hærens hovedverneombud har rett i at det ikke foreligger brukermedvirkning i denne saken. Hæren har fått i oppdrag å melde inn planlagte EBA-tiltak på Skjold for snarlig behandling i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Hæren har kalt inn til møte i Hærens AMU tirsdag 10. september og lovpålagt brukermedvirkning er dermed initiert og vil med dette bli ivaretatt, skriver oberstløytnant Frank Sølvsberg fra Forsvarets pressevakt i en e-post til Forsvarets forum.

Viktig med tillitsvalgte

Hansen er fornøyd med at det blir lagt til rette for medvirkning. Ifølge Hansen er ikke dette første gangen han som verneombud ikke blir tatt med i prosessen.

– Det er ikke uvanlig at vi blir koblet inn sent i byggeprosessen. Det kan virke som det ikke er gode nok rutiner for at dette skal gå i orden. Jeg mener dette er uheldig, fordi det er mye vanskeligere og dyrere å endre noe etter at man er ferdig bygd, dersom man finner noe i ettertid som må rettes opp, sier Hansen.

I disse dager pågår det en stor debatt om frikjøp av tillitsvalgte i Forsvaret. Hansen, er ikke en del av denne ordningen, men er frikjøpt av Hæren i sin rolle som Hovedverneombud. Han tror fort denne saken kunne gått ham hus forbi dersom han ikke jobbet fulltid som verneombud.  

– Frikjøpte tillitsvalgte, sammen med vernetjenesten, vil alltid bidra til godt arbeidsmiljø. Jeg mener at om det blir lagt til rette for medvirkning for de ansatte, så blir Forsvaret totalt sett bedre både på å løse oppdrag og ta vare på kvinner og menn.