Høring i Stortinget

Mandag må regjeringen svare på hvorfor  viktige bygg og samfunnsinstitusjoner ikke er sikret mot terrorangrep. Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité starter da de åpne høringene om Riksrevisjonens kritikk av Politiets og Forsvarets objektsikring. ​