Holder F-35-rapport hemmelig

En rapport fra Riksrevisjonen som skulle undersøke den operative evnen til F-35 i forbindelse med innfasingen, blir hemmeligholdt, skriver Klassekampen. Avisen viser til at det er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som har bestemt at rapporten skal holdes hemmelig, på tross av at Riksrevisjonen har spurt om muligheten for å lage en avgradert versjon. «Ut fra en helhetsvurdering mener vi at dokumentet må være gradert begrenset. Setninger og avsnitt kan hver for seg være ugradert, men sammenstillingen og vurderingene i sin helhet tilsier at dokumentet er gradert», skriver forsvarsministeren til Klassekampen.