Nyheter:

Bilde fra frigjørings og veterandagen 8.mai 2019 på Trandumskogen.
Bilde fra frigjørings og veterandagen 8.mai 2019 på Trandumskogen.

Riksantikvaren freder Trandumskogen

Trandumskogen i Ullensaker er blitt fredet av Riksantikvaren. Skogen er et nasjonalt minnesmerke og er stedet på norsk jord hvor flest nordmenn ble henrettet.

Publisert Sist oppdatert

Skogen ble brukt som rettersted av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og i mai 1945 ble en av de første tyske massegravene i Norge oppdaget her.

Totalt 173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet på dette retterstedet. Mange var dømt til døden av tyskerne, men mange ble også henrettet uten dom. Etter krigen ble norske landssvikfanger og ledende NS-folk brukt under oppgravingen av gravene. Vidkun Quisling var en av dem som ble hentet til stedet for å bivåne oppgravingen.

De døde ble etter krigens slutt identifisert og flyttet til sine hjemsteder.

– Sentral plass

− Trandumskogen har en sentral plass i beretningen om andre verdenskrig i Norge. Området har sterk nasjonal og internasjonal symbolverdi og er et viktig minnested over de mange som mistet livet her, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Fredningen skjer på frigjøringsdagen 8. mai. Det var planlagt en større markering i forbindelse med dette, men i likhet med andre større arrangementer som skulle markere 75-årsjubileet, er også denne markeringen utsatt inntil videre.

Fredningen omfatter retterstedet med gravmarkører, en tanksskytebane og en seremoniplass. Skytebanen ble brukt til å kamuflere skytestøy fra henrettelsene. Tanksskytebanen er den eneste kjente, bevarte skytebanen av sitt slag.

Nasjonalt minnesmerke

Trandumskogen har allerede status som nasjonalt minnesmerke, og i 1954 ble det avduket et monument på seremoniplassen. Avdukingen ble foretatt av kronprins Olav, og minnesmerket ble laget av Per Palle Storm i lys granitt fra Iddefjorden ved Halden.

De fleste av de drepte nordmennene var motstandsfolk, mens russerne var fanger i tyske fangeleirer som hadde forsøkt å flykte. Fem av britene hadde blitt arrestert for å planlegge å sprenge tungtvannsanlegget på Vemork, og den sjette briten var delaktig i et sabotasjeforsøk på slagskipet Tirpitz.

Blant nordmennene som ble henrettet i Trandumskogen, var 18 unge menn fra Telavåg på Sotra som ble skutt her i 1942 som represalier etter at to tyske politifolk fra Gestapo ble drept under en skuddveksling med norske motstandsmenn fra Kompani Linge.

Utslettet bygd

Tyskerne plyndret, brente og ødela samtlige hus i Telavåg etter den mislykkede motstandsaksjonen. 78 menn mellom 16 og 60 år ble sendt til Sachsenhausen. 31 av dem overlevde ikke. Kvinner og barn ble arrestert som gisler og holdt fanget i over to år.

Telavåg-tragedien er ansett som den verste gjengjeldelsesaksjonen i Norge under den andre verdenskrig. Bygda ble bygd opp igjen etter krigen.

Trandumskogen er et populært turområde og tilgjengelig for allmennheten. Fredningen får ingen konsekvenser for tilgjengeligheten for publikum, opplyser Riksantikvaren.