Nyheter:

Her skal Hæren og HV utdanne soldater

Mangel på soldater fra Finnmark gjør at Heimevernet starter egen rekruttskole på Porsangmoen.

Publisert Sist oppdatert

Mens Hæren skal ha rekruttskole for soldatene som skal tjenestegjøre i det nye jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), skal Heimevernet (HV) tilby seks måneders førstegangstjeneste for ungdommer som kommer fra Finnmark.

Førstegangstjeneste i HV

Bakgrunnen for at HV har startet planleggingen av det som skal bli førstegangstjeneste på Porsangmoen forbeholdt ungdommer fra Finnmark, er behovet for å fylle opp styrkestrukturen til Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17). Til nå har man slitt med å ha nok folk til stillingene i områdestrukturen.

Det blir seks måneders førstegangstjeneste på Porsangmoen hvor vi utdanner soldatene i grunnleggende soldatferdigheter

– Dette blir et forsøksprosjekt hvor vi starter med et kull på 40 personer. Det blir seks måneders førstegangstjeneste på Porsangmoen hvor vi utdanner soldatene i grunnleggende soldatferdigheter. Dette blir en målrettet utdanning som skal dekke HVs behov for å fylle opp styrkestrukturen og da primært HV-17.

Det sier oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen, som er kommunikasjonssjef i HV, til Forsvarets forum.

Meningen er å utdanne to kull i året, det vil si 80 soldater til sammen.

Også Hæren

– Vi har stor tro på at dette vil være et godt tilbud til å avtjene førstegangstjenesten for ungdom i Finnmark. For HV er lokal tilhørighet viktig, og vi ønsker ikke at HV-17 skal fylles opp med personell fra andre steder i landet, forklarer Grosberghaugen.

Verneplikten i Norge er i dag på 19 måneder. Det betyr at de som gjennomfører førstegangstjenesten på Porsangmoen etter dimisjon vil gå inn i strukturen til HV-17 og tjenestegjøre de øvrige 13 månedene gjennom årlige HV-øvelser. Normalt er man innrullert i Heimevernet til fylte 44 år.

Planleggingen for rekruttutdanning for soldatene som skal tjenestegjøre i det nye jegerkompaniet ved GSV er også godt i gang.

150 nye grensejegere i året til GSV betyr at tre ganger i året vil 50 soldater gjennomføre fire måneders rekruttskole

– Som et pilotprosjekt planlegger Hæren en rekruttskole på Porsangmoen fra sommeren. 150 nye grensejegere i året til GSV betyr at tre ganger i året vil 50 soldater gjennomføre fire måneders rekruttskole. Vi ser for oss rundt 10 ansatte for å drifte rekruttskolen, sier oberst Jørn Erik Berntsen, sjef for Finnmark landforsvar til iFinnmark.no.

Bakgrunnen for at skolen legges til Porsangmoen skyldes rett og slett kapasitetsproblemer ved GSV og fordi Forsvaret nå vil skille mer mellom rekruttutdanning og operative avdelinger.

Kan samarbeide

Det er HV-17 som har fått i oppdrag å etablere HVs førstegangstjeneste på Porsangmoen. Meningen er å ta i bruk bygget som inntil nylig huset Heimevernets befalsskole, som ble lagt ned i 2017. For dem som er kjent på Porsangmoen, så dreier det seg om kaserne «Chappil».

– I hovedsak skal vi bruke ressurser internt i HV-17, men vi får også tilført to årsverk. I tillegg får vi støtte fra øvrige HV-distrikter til for eksempel å være instruktører, sier oberstløytnant Stein Høye, sjef for HV-17, til Forsvarets forum.

HV og Hæren er også i dialog om hvordan de kan samarbeide. Blant annet kan man dele på administrative oppgaver rundt skolene, selv om selve utdanningspakkene blir noe ulik.

Dette er helt klart en prioritert oppgave for Heimevernet. For vi har behov for mer personell i HV-17

– Dette er helt klart en prioritert oppgave for Heimevernet. For vi har behov for mer personell i HV-17, sier Høye.

Flere plasser

Dersom prosjektet blir en suksess, ser ikke Heimevernet bort fra at de kan prøve dette flere plasser i landet.

Vi har utfordringer andre plasser i landet også, og denne modellen kan brukes for å dekke HVs behov for soldater i styrkestrukturen der det er behov

– Vi har utfordringer andre plasser i landet også, og denne modellen kan brukes for å dekke HVs behov for soldater i styrkestrukturen der det er behov. Men nå gjelder dette kun for Finnmark fordi det er her vi har de største utfordringer når det gjelder rekruttering, fastslår Grosberghaugen.

Rekruttskolen til Hæren og HV blir ikke alene på Porsangmoen. Torsdag i forrige uke var en stridsgruppe på om lag 150 soldater på plass. De er det første leddet i det som skal bli en ny kavaleribataljon på nærmere 300 soldater.