Nyheter:

Her seiler KNM Maud

Logistikkskipet KNM Maud har hatt sin jomfrutur utenfor Sør-Korea – 19 måneder forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Det sør-koreanske verftet DSME testet skipets sjødyktighet i dagene rett før jul. Nå skal det gjennom ytterligere tester før det etter planen skal leveres til Forsvaret i Norge i april/mai i år.

Prosjektleder Bjørn Ove Stikholmen er fornøyd med testingen.

– Dette var den første sjøprøven av totalt tre prøver. Det var en kort sjøprøve på tre dager, for å få verifisert de mekaniserte fremdriftssystemene, som propellene og maskinerisystem. Vi ser på om ting snurrer og virker. Resultatet er meget positivt og vi har fått de svarene vi ønsket å få. Fartøyets grunnprestasjoner ser ut til å svare til kravene, sier kommandørkaptein Bjørn Ove Stikholmen.


De endelige resultatene fra prøveturen er ikke klare ennå, det er en del kalkulasjoner og beregninger før de vil foreligge. Om bord under turen var personell fra både verftet, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret.

– Verftet skal gjennomføre neste testtur i februar. Det vil strekke seg over flere uker til sjøs og er et mye større og mer omfattende testprogram, forteller Stikholmen.

Den opprinnelige leveringsdatoen for fartøyet var 30. september 2016.

– Planen nå er å overta fartøyet 30 april, sier Stikholmen.

Logistikk på sjøen vil bli regnet i tiden før og etter ankomsten til Maud, hevder de som kan noe om dette. Fartøyet vil gi Marinen en helt annen utholdenhet fordi logistikken endres totalt. Med Maud kan man bunkre til sjøs, etterfylle både ammunisjon, proviant og annet mens man er i en operasjon. Fartøyet har plass til mer enn 10 000 kubikkmeter drivstoff. Skipet får plass til helikopter, har tre bunkringsstasjoner og har plass til mange 20 fots konteinere og ikke minst ammunisjon for Sjøforsvarets operasjoner. Skipet får også fire av Kongsbergs våpenstasjoner Sea Protector. Skipet har også mulighet til å ta imot så mange som 50 skadde personer i en sykestue.


Den opprinnelig leveringsdatoen var høsten 2016, men det sør-koreanske verftet sto i fare for å gå konkurs, noe som er hovedårsaken til forsinkelsene. Kontraktsprisen for KNM Maud var i 2013 prissatt til 1,32 milliarder 2013-kroner.  Justert for prisendringer og innenfor styringsrammen havner summen på 1,9 milliarder kroner. Ifølge Stikholmen er det ingen overskridelse, men innenfor de rammene som er gitt.

Etter ankomst til Norge skal skipet testes i ett år før reklamasjonstiden går ut. Samtidig skal det operasjonaliseres gjennom trening og øving av besetningen. Deler av besetningen er allerede til stede en times kjøring fra Busan i Sør-Korea, der verftet bygger båten.


Powered by Labrador CMS