Her kan bilene forsvinne

Om få år kan antallet parkeringsplasser være opp mot halvert på Akershus festning.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er at Forsvaret både skal ta hensyn til et fremtidig veteranmonument og forholde seg til at Oslo kommune planlegger med mindre biltrafikk i sentrum.

I dag parkerer man både fritt og gratis på Akershus festning, om man har Forsvarets ID-kort og i tillegg kommer tidlig nok til festningsplassen om morgenen. Det blir nemlig veldig fort fullt av privatbiler på parkeringsplassene som man kan bruke, og er man for sent ute henvises de ansatte til sivile parkeringsplasser ellers i byen.


Brigader Ole Asbjørn Fauske i Forsvarets fellestjenester (FFT) bekrefter at han overfor Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet har anbefalt en reduksjon av antallet parkeringsplasser og at det over noe tid vil bli et ny parkeringsregime.

– Jeg ønsker å være pro-aktiv med tanke på de signaler som er kommet. Både fordi det er planer om et veteranmonument som trolig vil påvirke antallet plasser, men også fordi Oslo kommune har store intensjoner om å redusere biltrafikken i sentrum. Forsvaret og Akershus festnings kommandantskap kan da ikke bare la være å ta hensyn til at noe slikt eventuelt kommer, sier Fauske.

Jeg ønsker å være pro-aktiv med tanke på de signaler som er kommet 

– Tror du at anbefalingen din vil irritere de som i dag parkerer på festningen?

– Nei, hvorfor skal det irritere noen?

Foreløpig er svaret fra både Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet at de ikke ønsker endringer – ennå. Her vil man avvente avgjørelsene om veteranmonument og de fremtidige planene fra Oslo bystyre om reduksjon i biltrafikken i sentrum.

– Jeg tror personlig at områdene på Akershus festning ville fremstått mer verdig og vakker om det var bilfritt. Vi må likevel ta hensyn til at en del transporttjenester, tjenestebiler og andre som har behov for bil må kunne bruke festningsplassen. Samtidig er det mange som i dag kjører unødvendig til festningen og som kunne brukt kollektivt som et alternativ, mener Fauske.

Jeg tror personlig at områdene på Akershus festning ville fremstått mer verdig og vakker om det var bilfritt

Brigaderen sier det kanskje er på tide at de parkerende allerede om kort tid bør venne seg til et strengere parkeringsregime.

– Vi har et valg om å fortsette som før eller å ta høyde for at en reduksjon vil komme. Da må vi trolig se på behovsprøving av parkeringsplassene, sier han.


I Oslo kommune hilser de initiativet velkommen. Hanna Elisa Marcussen (MDG) er byråd for utvikling:

– Det er veldig flott at Forsvaret er med på denne utviklingen. Festningsområdet er en stor og viktig del av Oslo sentrum. Og områder som i dag brukes til parkering  kan da i fremtiden brukes til helt andre ting.

Områder som i dag brukes til parkering  kan da i fremtiden brukes til helt andre ting

– Sender Forsvaret med dette viktige signaler?

– I prosjektet «bilfritt byliv» er det en del vi kan gjøre selv, men det er også store områder som kommunen ikke råder over. Derfor synes jeg Forsvaret sender viktige signaler, også til andre grunneiere, ved at de selv går inn for redusere antallet parkeringsplasser. Jeg vil anta at Forsvaret med dette ønsker at flere bruker kollektivtransport til jobben.

– Mange kjører i dag bilen til jobb på Akershus festning. Vil det bli vanskeligere i tiden fremover?

– Det vil nok bli noe mer krevende enn i dag. Det skal være mulig å komme fram med bil, men vi ønsker å tilrettelegge slik at kollektiv eller sykkel blir et enklere alternativ.

– Forsvaret i Oslo har mange tjenestebiler som brukes stort sett til kortere og smålange transporter. Ingen av disse er elbiler. Hva tenker byråden om det?

– Jeg håper at Forsvaret skal skifte til elbiler. Forsvaret er en stor og viktig institusjon i samfunnet, og det hadde vært positiv om man kunne bidratt på denne måten. 

– Synes du man burde fått dette på plass allerede?

­– Det er mange andre som allerede har fått elbiler, så det er kanskje noe man burde tenkt på tidligere i Forsvaret. Det er definitivt noe man bør vurdere når man etter hvert anskaffer nye biler.

PS: Hvis noen tror gratis parkering skal fordelskattes som et gode, så er dette svaret som Skatteetaten gir om parkeringsplasser som arbeidsgiver tilbyr sine ansatte:
– Etter ligningspraksis skattlegges ikke gratis parkering, sier seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten Lene Ringså.