– Hent IS-barna hjem

Det bør også være i vår egen interesse å gjøre det vi kan for å forhindre at de skal gå i sine foreldres fotspor, og sverge troskap til en farlig og inhuman ideologi.Det skriver politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist, som mener Norge bør hente barna til foreldre som har sluttet seg til terrororganisasjonen IS.