Nyheter:

Helikopter deles og nei til stridsvogn-leie

Regjeringen anbefaler 1,7 milliarder kroner mer til Forsvaret i perioden frem til 2034.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener at vi har fulgt opp den enigheten vi har hatt på Stortinget om Landmaktplanen, sa finansminister Siv Jensen da hun 15. mai la frem revidert nasjonalbudsjett.

Det sier også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding. Der skriver han at regjeringens anbefalinger gir et økt finansieringsbehov på 1,7 milliarder 2018-kroner i perioden frem til 2034. Dette kommer i tillegg til den planlagte opptrappingsplanen for Forsvaret.

Fire områder er spesielt berørt: helikopter, heimevern, stridsvogner og 2. bataljon på Skjold.

* Når det gjelder helikopter, anbefaler regjeringen å plassere 15 helikoptre på Rygge. De skal være tiltenkt spesialstyrkene. Tre helikoptre blir stasjonert på Bardufoss til støtte for Hæren. Øvrige helikopter må leies. 

* Regjeringen foreslår å styrke Heimevernet med 36 millioner kroner i 2018. Det skal blant annet gå til 2000 ekstra soldater og mer øving i nord.

* Regjeringen har også sett på muligheten for leasing eller lån av stridsvogner. Det sier regjeringen nei til, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.  
– Vi planlegger å anskaffe stridsvogner til Hæren gjennom en ordinær anskaffelsesprosess, sier han i pressemeldingen.
Les mer om behovet for nye stridsvogner her

* Regjeringen mener at det vil koste 188 millioner kroner i året å beholde 2. bataljon på Skjold. Det blir ikke anbefalt. 

Uenige. Arbeiderpartiet er ikke imponert. At regjeringen forslår å kutte antall helikoptre hos hæren i Troms fra ni til tre, kaller partileder Jonas Gahr Støre en klar svekkelse av Forsvaret og samfunnsberedskapen i Nord-Norge.

– Dette kommer klart til syne i dag, der to av disse helikoptrene flyr syketransport for helsevesenet, sier Støre i en pressemelding.

Regjeringen anbefaler også å styrke den digitale sikkerheten. Nasjonal sikkerhetsmyndighet får ti millioner kroner for å forberede innføringen av nye sikkerhetstiltak slik at implementeringen av ny sikkerhetslov kan starte allerede i 2018.

– Vi tar revidert nasjonalbudsjett til etterretning og avventer Stortingets beslutning, sier kaptein Aleksander Hage, fungerende talsmann Hæren.

Liv Signe Navarsete og Senterpartiet forstår ikke hvorfor Regjeringen har gått bort fra planene om å oppgradere stridsvogner. Hun er svært skuffet. 
– Dette er så ille at jeg klarer nesten ikke sette ord på det, sier hun. 
Forsvarsdepartementet svarer at det er faglige vurderinger som ligger bak avgjørelsen om ikke å oppgradere stridsvognene. 

Anniken Huitfeldt og Arbeiderpartiet er også svært skuffet. Hun mener at hvis forslaget blir stående, er det et brudd på forliket.

Og på Bardufoss flystasjon mener de ansatte at bare tre helikopter i Nord-Norge vil få konsekvenser for beredskapen 

Anbefalingene skal behandles i Stortinget i juni. 

Vi kommer tilbake med mer.