Nyheter:

Soldater fra HV-17 i Kautokeino bisto tidligere i år politi og tollvesen med grensekontroll på grensen til Finland.
Soldater fra HV-17 i Kautokeino bisto tidligere i år politi og tollvesen med grensekontroll på grensen til Finland.

HV-17 bistår igjen politiet med koronakontroll mot Finland

Reisende fra Finland vil bli kontrollert av personell fra politiet og Finnmark heimevernsdistrikt.

Publisert

Oppdraget på grensen vil bestå i å kontrollere at de reisende har dokumentasjon på negativ koronatest, og informere på vegne av helsemyndighetene om plikten til å teste seg, karantenehotell og hvilke karanteneregler som gjelder.

HV-17 starter oppdraget allerede tirsdag 5. januar og skal i første omgang bistå til og med 2. februar. Det går frem av en pressemelding.

For å begrense importsmitte har regjeringen fra 2. januar innført plikt for innreisende til Norge å teste seg for covid-19 så snart som mulig og senest innen 24 timer etter innreise.

Restriksjoner for hvor norsk indre Schengen-grense kan passeres er vedtatt. Finnmark politidistrikt har derfor anmodet om bistand fra Forsvaret for å utføre grensekontrollen.

Personellet fra HV skal sammen med politiet bemanne grensekontrollene ved Neiden, Polmak, Karigasniemi og Kivilompolo, som nå er godkjente grenseovergangssteder i Finnmark. I Utsjok er grensen stengt for alminnelig ferdsel.

Personell fra HV-områdene Indre Finnmark, Tanafjord og Sør-Varanger skal utføre grensekontrollen. Dersom bistandsanmodningen blir forlenget etter 2. februar vil det være aktuelt å kalle inn mannskap også fra andre HV-områder.

Soldatene i Heimevernet har allerede gode erfaringer med å etablere rask støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll omkring covid-19. HV bidro med grensekontroll fra mars til juni tidligere i år. Andre steder i landet står heimevernsoldater allerede ved grenseovergangene.

Powered by Labrador CMS