Nyheter:

Heftig debatt om ny Evenes-hangar

Investeringsproposisjonen til Forsvaret skal formelt stemmes over onsdag kveld. Men selv om partiene er enige, ble det debatt om overvåkingsflyene.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget behandlet onsdag investeringsproposisjonen for Forsvaret. Det omfattet blant annet åtte nye investeringsprosjekt, et nytt felles materiell- og eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt, et nytt materiellprosjekt, og seks nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt. 

Mest debatt ble det rundt at det skal investeres 1,8 milliarder kroner i ny base for de maritime overvåkingsflyene (MPA) på Evenes. Den nye hangaren skal etter planen i 2021-2022 for å ta i mot de første av til samme fem nye P-8 Poseidon maritime patruljefly som er bestilt, og som skal ha sin base på Evenes.

SKAPER TURBULENS

Debatten gikk på at Avinor i et brev til Forsvarsbygg har slått fast at de ikke aksepterer plasseringen av en ny hangar på Harstad/Narvik lufthavn på Evenes fordi planlagt plassering av hangeren vil skape farlig turbulens på Evenes. Det var Fremover som først skrev om saken. 

Ifølge Bladet Vesterålen ønsket saksordfører Marianne Martinsen (Ap) fra utenriks- og forsvarskomiteen å vite fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om byggeplanene i så fall blir endret og om det vil få kostnadsmessige konsekvenser.

Både Liv Signe Navarsete og Willfred Nordlund fra Senterpartiet var klare på at det nå foreligger en rekke vesentlige endringer i saken – både konflikten mellom Avinor og Forsvarsbygg og operative forhold på Evenes.

I GODE HENDER

Ifølge Bladet Vesterålen var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i debatten og replikkordskiftet tydelig på at utfordringene som beskrives i brevet fra Avinor til Forsvarsbygg vil løse seg.

– Prosjektet er i gode hender. Jeg kan ikke se at tallgrunnlaget som lå til grunn, har endret seg vesentlig. Jeg er tilfreds med at komiteen støtter seg til regjeringens forslag, sa Bakke-Jensen.

Marianne Martinsen presiserte at Arbeiderpartiet gir klarsignal for Evenes-investeringene som følge av forsvarsministerens svar i Stortinget onsdag. Dermed er det flertall på Stortinget for investeringene.

– Forsvarsministeren har fra talerstolen uttalt at flytting av hangaren på Evenes ikke vil gi økte kostnader eller tidsmessige utsettelser. Han har også uttalt at vi ikke ender opp med to MPA-baser i nord. Det merker vi oss. Dette er to sentrale forutsetninger for at vi stemmer som vi gjør i dag, sa Marthinsen ifølge Bladet Vesterålen.

Dette stemmer man over

Avstemningen over investeringer, med en kostnadsramme på vel 14 milliarder kroner til Forsvaret, skal formelt sett skje onsdag kveld. De man stemmer over er:

  • Godkjenning av kostnadsramme for et nytt felles materiell- og eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt: Sensorer for militær luftromsovervåkning.
  • Godkjenning av kostnadsramme for et nytt materiellprosjekt: Modernisering av kryptoløsninger.
  • Godkjenning av kostnadsramme for seks nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekt: Evenes – fasiliteter for maritime patruljefly, Evenes – fasiliteter for NATO sin kampflyberedskap, Haakonsvern – tilrådd vedlikeholdsløsning og etablering av vedlikeholdsfasiliteter for nye ubåter med tilhørende kaianlegg, Haakonsvern – oppgradere utrustingskai, Ørland – tilpassing av Hårberg skole og nytt idrettsbygg, Ørland – forsyningsbygg.
  • Andre saker: Kostnadsbilde for kampflybase Ørland, terminering av prosjekt for ombygging av mannskapsforlegninger på Setermoen til forlegning for befal og vervede, videreutvikling av cyberdomenet i militære operasjoner, og norsk medlemskap i Cooperative Cyber Defence Center of Excellence.