Nyheter

SNURRET: Feltvognen fikk skrens ved Taraldsvika i Tjeldsund kommune. Da det havnet i grøften, rullet det 270 grader rundt og landet med passasjersien ned. De to soldatene i kjøretøyet kom fra hendelsen med lettere skader.
SNURRET: Feltvognen fikk skrens ved Taraldsvika i Tjeldsund kommune. Da det havnet i grøften, rullet det 270 grader rundt og landet med passasjersien ned. De to soldatene i kjøretøyet kom fra hendelsen med lettere skader.

Undersøkte utforkjøring med feltvogn: Forsvaret får tre råd

Førere med oppdatert kompetanse, oppfølging av trafikksikkerhet og tettere oppfølging av folk er rådene Havarikommisjonen gir Forsvaret etter å ha undersøkt en utforkjøringen i Tjeldsund i mars i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Under storøvelsen Cold Response i 2022 skulle en kolonne kjøre fra Andøya til Bogen, da et av kjøretøyene kjørte av veien på E10 i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Kombinasjonen av feltvogn med aggregattilhenger, nedbremsing, glatt veibane og førerens begrensede erfaring i denne situasjonen, medførte at ulykken inntraff», står det i Havarikommisjonens rapport etter ulykken.

De to soldatene som satt i kjøretøyet ble lettere skadet.

Les også: Undersøker alvorlig militær hendelse i kuldebasseng

I rapporten står det at føreren ikke hadde trening utover Forsvarets førerbevis åtte år tilbake. Den hadde også svært begrenset erfaring med både feltvogn og tilhenger. Den var derfor ikke klar over konsekvensene av å bremse feltvognen med tilhenger på glatt føre.

Føreren hadde selv sagt fra at den ikke hadde kompetanse til å kjøre feltvogn med tilhenger, men det ble ikke ansett for å være tilstrekkelig kritisk av staben som planla kolonnen.

Det var ikke tatt høyde for soldatens begrensede erfaring i ordren og risikovurderingen som ble gjort i forkant av kjøreturen.

Havarikommisjonens sikkerhetstilrådninger

  • Ulykken med militært kjøretøy i kolonne tirsdag 29. mars 2022 oppstod da føreren mistet kontrollen over feltvognen med aggregattilhenger på E10 i Tjeldsund kommune. Føreren og passasjeren ble lettere skadet. Undersøkelsen har vist at føreren hadde førerkortklasse B, men at den samlede tillatte totalvekten for kjøretøykombinasjonen tilsa førerkortklasse BE. En særregel i førerkortforskriften tillater at en kjøretøykombinasjon som krever førerkortklasse BE kan føres av militært personell med førerkort klasse B og Forsvarets førerbevis. Føreren hadde ingen trening utover Forsvarets førerbevis åtte år tilbake, og hadde i tillegg svært begrenset erfaring med både feltvogn og tilhenger.

Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret påser at førere har oppdatert kompetanse og kontinuitet for å ivareta sikkerheten, spesielt når særregelen i førerkortforskriften benyttes.

  • Ulykken med militært kjøretøy i kolonne tirsdag 29. mars 2022 oppstod da føreren mistet kontrollen over feltvognen med aggregattilhenger på E10 i Tjeldsund kommune. Føreren og passasjeren ble lettere skadet. Undersøkelsen har vist at ordren og risikovurderingen for veitransportdelen av oppdraget var mangelfull, selv om det finnes rutiner for hvordan dette skal gjøres, og at dette bidro til at trafikksikkerheten ikke ble ivaretatt. Staben hadde ikke stilt krav om at mottakerne skulle lese tilbake at oppdraget var forstått, eller at kjøreoppdraget skulle detaljplanlegges. Ansvarsforhold, ledelse og rutiner for gjennomføring av oppdraget var også uklare.

Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret følger opp at trafikksikkerheten ivaretas under utvikling av oppdrag og øvelser i Luftforsvaret som innebærer veitransport.

  • Ulykken med militært kjøretøy i kolonne tirsdag 29. mars 2022 oppstod da føreren mistet kontrollen over feltvognen med aggregattilhenger på E10 i Tjeldsund kommune. Føreren og passasjeren ble lettere skadet. Undersøkelsen har vist at ordren for transportoppdraget var mangelfull, sett i lys av at soldatene som var innkalt til repetisjonsøvelse hadde begrenset erfaring med militære prosedyrer, og at dette bidro til at trafikksikkerheten ikke ble ivaretatt. Staben i Logistikkbase Luft (LBLu), som utviklet ordren, hadde ikke trent sammen tidligere, og et av målene for Cold Response 2022 (CR22) var å trene staben og utvikle planverk og prosedyrer. Luftforsvaret godkjente at LBLu skulle sette opp hele avdelingen for første gang, men fulgte ikke opp avdelingen.

Statens havarikommisjon tilrår at Forsvaret systematisk følger opp og evaluerer avdelinger som trener innenfor nye rammer, spesielt når vernepliktig personell deltar.

Powered by Labrador CMS