Nyheter:

Har to år på å utvikle nye militære raketter

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu mener landet har to år på seg til å konstruere nye raketter etter at USA trakk seg fra nedrustningsavtalen INF.

– I løpet av 2019 og 2020 må vi utvikle en landbasert versjon av det sjøbaserte Kalibr-systemet utstyrt med langtrekkende kryssermissiler, sa Sergej Sjoigu tirsdag.

I tillegg mener han Russland må skaffe seg et landbasert system med langtrekkende raketter som beveger seg i hypersonisk hastighet.

Regjeringen til president Donald Trump varslet fredag at USA trekker seg fra atomnedrustningsavtalen INF. Dagen etter gjorde Russland det samme.

Formelt vil det gå et halvt år før landene ikke lenger er forpliktet av avtalen. Men Sjoigus uttalelse kan tyde på at Russland raskt vil gå i gang med å konstruere nye raketter som kan frakte atomvåpen og som er i strid med INF.

Amerikanske myndigheter varslet allerede i februar i fjor at de ønsket å begynne utvikling av en rakett som vil være i strid med INF dersom den utplasseres.

INF-avtalen ble i sin tid inngått av USA og Sovjetunionen. Den førte til at mellomdistanseraketter med atomstridshoder ble fjernet fra Europa.

At avtalen nå rakner, har utløst bekymring i Europa for et nytt atomvåpenkappløp og økt risiko for en katastrofal atomkrig.

USA og NATO mener Russland over lengre tid har utviklet våpen som er i strid med INF. Dette avvises av Russland, som i stedet hevder at USA har brutt avtalen.