Har lagt ned forbud mot landlov og besøk på skip

– Krevende dager, sier sjefslegen i Sjøforsvaret.

​Det bekrefter sjef Marinen, flaggkommandør Rune Andersen overfor Forsvarets forum . Han sier at situasjonen for Sjøforsvaret på mange måter er lik som for resten av Norge, men at de skiller seg ut fordi de fleste av skipene var til sjøs da smitten begynte å spre seg på fastlandet.

– Vi har seilt før smitten begynte å spre seg, så det å være om bord i våre skip er et godt sted med tanke på å forhindre smitte, sier Andersen.

Likevel har det vært mistanker, blant annet på Skjold-klassen, der et par personer er blitt testet for smitte av koronaviruset. Personene kunne ha smitte etter å ha vært i kontakt med mennesker fra utsatte smitteområder. Prøvene ble levert til land og ble analysert som negative, sier Andersen. I mellomtiden seilte fartøyet i karantene.

– Hvordan påvirkes operasjonene i Sjøforsvaret av situasjonen på land?

– Vi fortsetter planlagt aktivitet for de som har vært ute, og så minimerer vi kontakten med landssiden. Sjøforsvaret har også en stor virksomhet på land, og der innføres tiltak som er i tråd med det helsemyndighetene anbefaler, sier Andresen til Forsvarets forum.

Sjefslegens hovedbekymring: Utholdenhet

Kommandør Ole Budal er sjefslege i Sjøforsvaret. Han forteller om utfordrende dager der både hensynet til samfunnet og Sjøforsvarets operative kapasitet ligger i bunn.

– Det er veldig krevende dager, heldigvis har vi masse flinke folk som hjelper til i våre avdelinger. Min hovedbekymring er utholdenhet. Vi har folk som har jobbet på spreng og som har behov for hvile, sier Budal.

Han forteller at det fredag formiddag ikke er gjort positive tester på korona.

– Det tar jeg til inntekt for det arbeidet som er gjort, men vi må forvente at det kommer noen som er smittet med tiden. Vi har en del personell i karante, de fleste er i hjemmekarantene, men det er også noe på sykestuen og noe i våre avdelinger i Bergen og på Ramsund.


Begrenser seg til strengt nødvendig

– Til enhver tid gjør vi vurderinger av hva som er strengt nødvendig å gjøre på land, for å minimere risikoen, sier marinesjef Andersen.

– Hva da med mannskapsbytte? Folk på land vil jo være mer utsatt og eventuelt ta med smitte om bord?

– Hvis vi ender opp med at personell må være hjemme med barn fordi skoler og barnehager stengt, så har vi likevel gode tilbakekallingslister som vil kunne fylle beredskapen vår.

– Så dette får ingen operative konsekvenser?

– Nei, ikke foreløpig. Men, hvis vi ender opp med å redusere aktivetsnivå, har vi sett at vi kan opprettholde beredskapen vår.

Utenlandske fartøyer returerer hjem

Marinesjefen forteller at de bisto nederlanske soldater om bord på nederlandske fartøyer under øvelse Cold Response som etter hvert ble avlyst.

– Disse fikk vi satt i land slik at de fikk reise hjem til sine avdelinger. Vi hadde ikke noe øvelse etter dette og fortsatte deretter operasjoner som vanlig i Sjøforsvaret.

Utenlandske fartøyer som var med på øvelse Cold Response vil returnere hjem til sine land og har avlyst sine planlagte havnebesøk i Norge. Det er noen unntak for fartøyer som skal etterforsynes i Norge.

Informasjonssjef i Sjøforsvaret, Torill Herland, opplyser i en tekstmelding til Forsvarets forum at Sjøforsvaret fredag formiddag har to personer i karantene ombord på to ulike fartøy. I tillegg er fartøy som befinner seg i utlandet pr definisjon i karantene, opplyser Herland.


INGEN SMITTE I NATOS MINERYDDERSTYRKE

Vi har ikke hatt mistanke om, eller tilfeller av Covid-19-smitte i styrken. Vårt fokus nå er å ta vår del av ansvaret, og har innført en rekke tiltak som sørger for at vi minsker risikoen for å bli bærere av viruset, skriver Marius Villanger fra Sjøforsvaret i en tekstmelding til Forsvarets forum.

Han er pressekontakt for Natos stående minerydderstyrke (SNMCMG1) som befinner seg i Kiel, Tyskland. Tidligere denne måneden søkte styrken etter miner fra 2. verdenskrig i Oslofjorden. Operasjonen varte i 10 dager og ble gjennomført av skip fra Norge, Tyskland, Belgia, Nederland og Storbritannia.

Villanger opplyser at det er finnes en plan som kan iverksettes dersom man oppdager smitte om bord i ett av skipene.

Et av våre preventive tiltak er økt fokus på hygiene.  Alle fartøyene i styrken har også utarbeidet en plan for ivertakelse og isolering av eventuelle mistanker. Per idag har vi ikke hatt mistenkelige hendelser i gruppen, opplyser Villanger til Forsvarets forum.

Dette tas alvorlig med hensyn til risikogruppene, samt ansvaret opprettholde vår beredskap og evne til å utføre våre oppdrag. Vi overvåker situasjonen kontinuerlig, og gjennomfører daglig risikovurderinger av hvordan viruset kan få innvirkninger på våre operasjoner og beredskap. Vi kan på kort varsel endre våre planer dersom det skulle bli nødvendig.