Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Fem statsråder lanserer 11. januar en ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet. 
Norges nye handlingsplan gir et tydelig politisk signal om at regjeringen vil fremme kvinners deltakelse og innflytelse, rettigheter og behov i alt freds- og sikkerhetsarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
Sammen med utviklingsminister Nikolai Astrup, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland samt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara legger hun fram planen på Nobels Fredssenter. Handlingsplanen som legges fram er den fjerde i rekken, og gjelder for 2019 – 2022.