Hæren i pengeskvis

Brigader Aril Brandvik arbeider med en løsning for landmakten som vil skape debatt, skriver Sverre Strandhagen på kommentarplass i Dagens Næringsliv. Dersom Hæren skal få nye kostbare våpen, må det spares penger på personell. – Det som vurderes, er å ha færre soldater tilgjengelig til daglig, men flere i reserve som kan mobiliseres raskt, sier Brandvik til avisen.